Storforsen

Storforsens kraftverk i Örån är Skellefteå Krafts nyaste kraftstation och har tillstånd enligt miljöbalken. Den invigdes 2007 och ersätter det gamla kraftverket från 1950-talet.

Den 43 meter långa överfallsdammen gör dammluckor överflödiga eftersom vattnet istället rinner över en tröskel, detta ger en naturlig variation av flödet i Örån.

– Mintappning sker året runt på den 500 meter långa forssträckan. Det gynnar både fiskbeståndet och andra vattenlevande organismer i Örån. Att skapa lekområden och i största möjliga utsträckning bevara naturmiljön intakt är något vi är mycket noga med, säger Mikael Krane, anläggningsansvarig i Storforsen.

För att göra området till en upplevelse även för besökare i trakten har en vacker träbro slagits över dammen. Den smälter in i omgivningen, ger större tillgänglighet och gör det till en upplevelse att promenera över dammen under sommaren då forsen är som vackrast.

– Vi har också bevarat en dammdel från flottningsepoken och rustat upp en gammal timmerränna som ingår i vattenspillet sommartid, säger Mikael Krane.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET