Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar Kågeälven

Vi har Storfallet, en nedlagd reglerdamm, nedströms Storkågeträsket. Vi har inte bedrivit något verksamhet på platsen, det som återstår är några dämmande delar bestående av rester av den gamla dammen.

Skellefteå Kraft planerar att, när Kågeälven ska prövas under hösten 2022, ansöka om ett återkallande av tillståndet. Detta innebär sannolikt i förlängningen att kvarvarande dammrester kommer att rivas ut. Vi vet inte hur lång tid prövningen kommer att ta. Att pröva vattendrag enligt den Nationella planen för vattenkraft (NAP) är något som aldrig har gjorts tidigare, så det finns inte heller några exempel att luta sig mot.

Det blir en återgång till en naturlig fors och vattenfall, vilket är positivt och skapar högre biologiska värden. Utrivningen ger dock en sänkning av vattennivån vid dammläget på ungefär 3-4 decimeter, men sett till totalen är det en bra miljöåtgärd.

Det finns inga fasta närboende i området men det finns fritidshus i närheten och de nyttjar till viss del den överfart som dammen utgör. Överfarten är idag i dåligt skick och avstängd för biltrafik och som följd av utrivningen kommer överfarten att försvinna.

Bedömningar om Storfallets framtid har skett löpande under åren men det är först nu när förutsättningarna för hur omprövning av vattenkraften ska hanteras som alla utgångspunkter finns på plats och möjliggjort ett beslut.

Nej, vi har gjort löpande bedömningar om Storforsens framtid. Nu när den nationella planen med tillhörande lagstiftning är framtagen, som fastslår hur vattenkraften ska hanteras, så följer vi den fastslagna processen.

Först när ett domstolsbeslut om vad de moderna miljövillkoren kräver och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas är det möjligt att säga exakt på vilken nivå ersättningen från fonden kan kommer att ligga på. Skellefteå Kraft är en av finansiärerna av miljöfonden och vi vill att pengarna går dit de gör bästa möjliga miljönytta.

Det är svårt att säga i dagsläget. Först när ett domstolsbeslut om vad de moderna miljövillkoren kräver och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas är det möjligt att säga vilka kostnaderna kommer att bli.

Kågeälven

Läs mer om arbetet som vi planerar i Kågeälven.

Nationell plan för

Omprövning av vattenkraften