Skellefteå Kraft i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby kommer Skellefteå Kraft att medverka vid flera seminarier. Sverige har fattat det viktiga beslutet om att ställa om till 100 procent förnybar energiproduktion till 2040. Vi vill berätta om vår syn på hur det kan möjliggöras.

Vi har utvecklade förslag på hur vattenkraften och elnätet kan utvecklas för att bidra till den omställningen samt behovet av flexibilitetslösningar både i elproduktion, transportsektorn och i våra hem. På Skellefteå Kraft är vi dessutom övertygade om att en ökad tillgång till förnybar el kan bidra till att attrahera internationell energiintensiv industri att etablera sig i Sverige.

Skellefteå Kraft hoppas att veckan ska bjuda på många tillfällen till möten med människor och organisationer som bidrar till vår förståelse för omvärlden.

Ger Norrbotniabanan mest jämställdhet för pengarna?

Tid: Måndag 1 juli 10:15-11:45
Plats: Novogrodgränd 1
Arrangör: Norrbotniabanegruppen, Norrbottens Handelskammare, Västerbottens Handelskammare, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn
Skellefteå Krafts talare: Eva Lindberg, personalchef

För att en plats ska vara attraktiv måste den kunna erbjuda utvecklande arbeten, kommunikation samt en meningsfull fritid – för både män och kvinnor. Hur kan vi med denna infrastruktursatsning öka medvetenheten om och värdera jämställdhetseffekterna som skapas i Norrbotniabanans spår?

Läs mer om seminariet här

Nu samskapar vi framtidens förnybara elsystem

Tid: Måndag 1 juli 13:00-13:45
Plats: Korsgatan 4
Arrangör: Energimyndigheten
Skellefteå Krafts talare: Joachim Nordin, tf vd

Det är fullt möjligt att få ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet. Men det kräver möjligheter för en fortsatt utbyggnad av vindkraft och av elnäten. Samtidigt behöver elanvändarna få möjlighet till flexibel användning utifrån elprisets upp- och nedgångar. Hur ska vi lyckas?

Läs mer om seminariet här

Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?

Tid: Tisdag 2 juli 12:00-13:00
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Arrangör: Forum för smarta elnät, Sustainable Innovation, Power Circle
Skellefteå Krafts talare: Ann-Christine Schmidt, FUI-kordinator

Brist på kapacitet i våra elnät hämmar tillväxt i städerna. Samtidigt drivs projekt som har potential att frigöra stora mängder effekt, om fler vågar testa nya idéer i praktiken och om regelverket hänger med i utvecklingen.

Läs mer om seminariet här

Vilka är näringslivets nya hållbarhetsutmaningar?

Tid: Torsdag 4 juli 09:00-11:45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangör: Aktuell Hållbarhet
Skellefteå Krafts talare: Catarina Hägglund

En accelererande klimatförändring börjar göra avtryck i företagens årsbokslut. Nya hållbarhetsutmaningar och internationella överenskommelser, som exempelvis de globala målen, förändrar snabbt spelplanen för näringslivet och skapar nya affärsmöjligheter.

Läs mer om seminariet här

Hur växlar vi upp kraften i Västerbotten?

Tid: Torsdag 4 juli 13:15-15:15
Plats: Novgorodgränd 1
Arrangör: Umeå kommun, Robertsfors kommun, Region Västerbotten
Skellefteå Krafts talare: Ann-Christine Schmidt,  National Economic Developer, Node Pole

Tillgången till förnybar energi, digital infrastruktur och utvecklade innovationssystem har gjort att allt fler delar av framtidens näringsliv riktar blickarna mot Västerbotten. Hur möter vi framtiden på ett sätt som skapar ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara värden?

Läs mer om seminariet här

 

 

 

 

Kontakta oss i Almedalen

Mimmi Jonsson

Pressekreterare
070-220 99 76
mimmi.jonsson@skekraft.se

Hans Kreisel

Koncernchef
072-217 58 21
hans.kreisel@skekraft.se

Catarina Hägglund

Kommunikationschef
070-511 11 55
catarina.hagglund@skekraft.se

Pär Forsberg

Affärsenhetschef Vattenkraft
070-617 25 41
par.forsberg@skekraft.se

Ann-Christine Schmidt

FUI-koordinator
070-651 59 33
ann-christine.schmidt@skekraft.se

Christoffer Svanberg

Affärsområdeschef, Affärsinnovation
070-620 88 70
christoffer.svanberg@skekraft.se

Eva Lindberg

Personalchef
070-564 72 27
eva.lindberg@skekraft.se

Anders Järvelä

Head of Corporate Development
070-556 02 36
anders.jarvela@skekraft.se

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP