Skellefteå Kraft i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby kommer Skellefteå Kraft att medverka vid flera seminarier. Vi vill berätta om hur vi ser att Sverige kan ställa om till 100 procent förnybar energiproduktion till 2040, hur vattenkraften och elnätet kan utvecklas för att bidra till det samt  behovet av energilager både i elproduktion, transportsektorn och i våra hem. Vi vill även tala om hur tillgången till förnybar el kan bidra till att attrahera internationell energiintensiv industri att etablera sig i Sverige och om hur elnätet kan utvecklas för att möjliggöra ett helt förnybart energisystem.

Skellefteå Kraft hoppas att veckan ska bjuda på många tillfällen till möten med människor och organisationer som bidrar till vår förståelse för omvärlden.

Utländska investeringar – en motor för Sverige

Tid: Måndag 2 juli 13:45-14:05
Plats: Donners plats 2
Arrangör: Dagens industri, Businesss Sweden
Skellefteå Krafts talare: Christoffer Svanberg, Nodepole

Att skapa rätt förutsättningar är nyckeln till att locka fler internationella företag till Sverige. Vad behöver vi prioritera? Vilka styrkor har vi idag? Hur kan regering, riksdag och organisationer jobba tillsammans för att förbättra förutsättningarna?

Läs mer om seminariet här

Autonoma och fossilfria industrier – nyckeln till hållbar tillväxt?

Tid: Måndag 2 juli 14:00-15:00
Plats: Hälsgatan 5
Arrangör: ABB
Skellefteå Krafts talare: Hans Kreisel

Industrin har länge jobbat med automation och digitalisering för att höja produktiviteten samt öka kvaliteten på produkter och säkerheten i anläggningen. Hur långt är vi från att våra industrier är helt autonoma och fossilfria?

Läs mer om seminariet här

Nyckeln till 100 procent förnybart – hur gör vi elsystemet mer flexibel?

Tid: Tisdag 3 juli 09:00-09:45
Plats: Donners Brasseri
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 100 % förnybart
Skellefteå Krafts talare: Hans Kreisel

Sverige är på väg mot ett effektivare och helt förnybart energisystem. Flexibilitet är en nyckelresurs och helt avgörande om vi snabbt ska ställa om vårt energisystem. Här kan både elanvändare och elproducenter bidra. Men hur skapas förutsättningar för ett hållbart och flexibelt elsystem?

Läs mer om seminariet här

Så blir Sverige Europas hetaste industriland

Tid: Tisdag 3 juli 15:00-16:00
Plats: Mellangatan 9
Arrangör: Vattenfall
Skellefteå Krafts talare: Christoffer Svanberg

Med lågt elpris, god tillgång till förnybar el, stabila politiska förhållanden och ett gott innovationsklimat har Sverige unika förutsättningar för att bli ledande i att attrahera internationell energiintensiv industri. Vad behövs för att det ska hända?

Läs mer om seminariet här

Så kommer batterier att göra Sverige fossilfritt år 2045

Tid: onsdag 4 juli 15:00-16:00
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Arrangör: Northvolt, ABB, Scania, Skellefteå Kraft
Skellefteå Krafts talare: Hans Kreisel

Världen är på väg att ställa om från ett långvarigt beroende av stora mängder olja och gas till nya klimatsmarta och förnybara energilösningar. Omställningen drivs av elektrifieringen i vilken Sverige har möjligheten att ta ledartröjan på vägen mot att bli ett fossilfritt land år 2045.

Läs mer om seminariet här

Vi medarrangerar:

Energispektrum 2018 ”Så nollara vi utsläppen till 2045”

Tid: Måndag 2 juli 14:00-15:30
Plats: S:ta Katarinagatan 6
Arrangör: Energiföretagen Sverige

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå målet kommer vi behöva stora mängder el och bioenergi. Har energisektorn de förutsättningar som behövs? Vad är partiernas valvinnande politik?

Läs mer om seminariet här

Är en solidarisk finansiering ett sätt att lösa vattenkraftens miljöproblem?

Tid: Torsdag 5 juli 11:45-12:45
Plats: Mellangatan 9
Arrangör: Vattenkraftens miljöfond AB

Svensk vattenkraft ska leva upp till moderna miljövillkor. Är en solidarisk fond med 10 miljarder kronor ett sätt att lösa detta? Hur kommer det att fungera för den enskilde verksamhetsutövaren? Med hjälp av improviserad teater kommer olika scenarios ur den enskildes perspektiv att skildras.

Läs mer om seminariet här

 

 

 

Kontakta oss i Almedalen

Mimmi Jonsson

Pressekreterare
070-220 99 76
mimmi.jonsson@skekraft.se

Hans Kreisel

Koncernchef
072-217 58 21
hans.kreisel@skekraft.se

Catarina Hägglund

Kommunikationschef
070-511 11 55
catarina.hagglund@skekraft.se

Pär Forsberg

Affärsenhetschef Vattenkraft
070-617 25 41
par.forsberg@skekraft.se

Ann-Christine Schmidt

FUI-koordinator
070-651 59 33
ann-christine.schmidt@skekraft.se

Christoffer Svanberg

Affärsområdeschef, Affärsinnovation
070-620 88 70
christoffer.svanberg@skekraft.se

Eva Lindberg

Personalchef
070-564 72 27
eva.lindberg@skekraft.se

Anders Järvelä

Head of Corporate Development
070-556 02 36
anders.jarvela@skekraft.se

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP