Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Skellefteå Kraft i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby kommer Skellefteå Kraft att medverka vid flera seminarier.

Sverige är i ett kritiskt läge där elsystemet behöver byggas ut för att möjliggöra elektrifiering, klimatomställning och framtida elbehov. Prognoser har visat att Sveriges elanvändning kan fördubblas – eller mer till år 2045. Ska vi klara av att leverera det krävs bättre elöverföring och mer elproduktion, men vägen framåt är inte helt klar.

Energidebatten har fortsatt intensivt med höga elpriser och kapacitetsbrist i näten. En intensiv valrörelse med där energislag ställts mot varandra, en ny regering med en uppdaterad inställning till kärnkraft och Rysslands anfallskrig i Ukraina som utmanat Europas energiförsörjning har präglat året.

Läget skapar ett stärkt behov av nära diskussion där olika branscher som är involverade i omställningen och politiken kan mötas för att diskutera dessa viktiga frågor. Vi ser att Almedalsveckan är ett viktigt sådant forum och tidpunkten är särskilt viktig i år.

Skellefteå Kraft hoppas att veckan ska bjuda på många tillfällen till möten med människor och organisationer som bidrar till vår förståelse för omvärlden.

 

Våra publika engagemang 2023
 

Onsdag 28 juni

Tid: 10:05 – 10:30

Plats: Fiskargränd 5, Norra scen – arena för grön omställning

Arrangör: Luleå tekniska universitet

Beskrivning: Vilken betydelse har vätgas för den industriella omställningen mot en klimatneutral produktion? Vad är på gång inom vätgasområdet i Sverige i en internationell kontext? Hur kan Sverige fortsätta ligga i framkant inom teknikutvecklingen genom forskning, utbildning och finansiering?

Medverkande från Skellefteå Kraft: Ann-Christine Schmidt, FUI-koordinator

Läs mer om seminariet här

Onsdag 28 juni

Tid: 14.30-15.15

Plats: Skeppsbron 24, Björkanderska (På gården innanför Joda bar, Energicentrum

Arrangör: Hållbara Gotland, CSR Sweden

Beskrivning: När Sverige ställer om till gröna näringar finns det då plats för fler i arbetslivet? Med andra ord genererar grön omställning att fler kommer i arbete?

Medverkande från Skellefteå Kraft: Catarina Hägglund, chef koncernstab och hållbarhet.

Läs mer om seminariet här

Fredag 30 juni

Tid: 14:30-15:15

Plats: Strandvägen 4.1 Di-tältet

Arrangör: Skellefteå Kraft och OKQ8

Beskrivning: Omställningen för tunga fordon har precis påbörjats, men fortfarande finns många frågetecken eftersom förutsättningar och behov för städer respektive landsbygd ser olika ut. Hur bygger vi ladd- och bränsleförsörjning som möter behovet och som är kommersiellt intressant i hela landet?

Medverkande från Skellefteå Kraft: Joachim Nordin, koncernchef

Läs mer om seminariet här: 

 

 

Vår roll och vårt värdeskapande

Varför be­höver Sverige mer vatten­kraft?

Om Skell­efteå Kraft