Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Skellefteå Kraft i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby kommer Skellefteå Kraft att medverka vid flera seminarier.

Sverige är i ett kritiskt läge där elsystemet behöver byggas ut för att möjliggöra elektrifiering, klimatomställning och framtida elbehov. Prognoser har visat att Sveriges elanvändning kan fördubblas – eller mer till år 2045. Ska vi klara av att leverera det krävs bättre elöverföring och mer elproduktion, men vägen framåt är inte helt klar.

Under det senaste halvåret har energidebatten intensifierats med höga elpriser och kapacitetsbrist i näten. Samtidigt har Elektrifieringsstrategin släppts, men det finns en avsaknad av tillräckligt konkreta handlingar från politiken. Det skapar osäkerhet på flera områden kring Sveriges möjligheter att genomföra omställningen som krävs. I höst är det val i Sverige, och energifrågan står högt upp på agendan. 

Läget skapar ett stärkt behov av nära diskussion där olika branscher som är involverade i omställningen och politiken kan mötas för att diskutera dessa viktiga frågor. Vi ser att Almedalsveckan är ett viktigt sådant forum och tidpunkten är särskilt viktig i år.

Skellefteå Kraft hoppas att veckan ska bjuda på många tillfällen till möten med människor och organisationer som bidrar till vår förståelse för omvärlden.

 

Våra publika engagemang 2022
 

Måndag 4 juli

Tid: 10:00 – 10:45

Plats: Strandvägen 4.1

Arrangör: Aktuell Hållbarhet, Skellefteå Kraft

Beskrivning: Skellefteå växer så det knakar när den förnybara energin och batterierna står i centrum för elektrifieringen av samhället. Hur tar man tillvara på den unika chansen att skapa en attraktiv och hållbar plats när stadens växer så snabbt, och hur hanterar man utmaningarna?

Medverkande från Skellefteå Kraft: Catarina Hägglund, chef Hållbarhet och Koncernstab

Läs mer om seminariet här

Tisdag 5 juli

Tid: 14.15-14.45

Plats: Campus Gotland Cramérgatan 3, sal B22

Arrangör: Viable Cities

Beskrivning: För att de omfattande industrisatsningar som nu sker i Norr- och Västerbotten ska leda till långsiktig gynnsam samhällsutveckling krävs investeringar i attraktiva miljöer som gör att boende stannar kvar och nya flyttar in. Vilka aktörer behöver samverka och på vilket sätt?

Medverkande från Skellefteå Kraft: Joachim Nordin, koncernchef.

Läs mer om seminariet här

Tisdag 5 juli

Tid: 16.00-17.00

Plats: Torngränd 4

Arrangör: Skellefteå Kraft och OKQ8

Beskrivning: Konsumenternas allt snabbare beteendeförändring ställer höga krav på logistiken och transporterna för att minska CO2-utsläppen. Aktörerna i hela kedjan måste ställa om, och gör det i hög grad. Samtidigt är politikens fokus på åtgärder längre fram. Vad krävs här och nu för att nå målen? Sofia Arkelsten leder resonemanget mellan Budbee, DB Schenker, OKQ8, Scania och Skellefteå Kraft kring möjligheterna här och nu och i framtiden.

Medverkande från Skellefteå Kraft: Fredrik Jonsson, affärsenhetschef e-mobilitet

Läs mer om seminariet här: 

Onsdag 6 juli

Tid: 10:00-12:00

Plats: Novgorodgränd 1, ”Stora salen”

Arrangör: Region Västerbotten

Beskrivning: Den gröna omställningen i norra Sverige går i rasande fart och sätter tryck på en hållbara samhällsomvandlingen. Infrastruktur, tillgången till fossilfri energi, nybyggnationer och allmän service som ska klara att möta 100 000 fler invånare i närtid. EU ser nu norra Sverige som motor i omställningen

Medverkande från Skellefteå Kraft: Joachim Nordin, koncernchef

Läs mer om seminariet här

Onsdag 6 juli

Tid: 15:05-15:50

Plats: Strandvägen 4.4, ”Dagens industris tält”

Arrangör: Dagens industri, Skellefteå Kraft

Beskrivning: Klimatutmaningen är en av vår tids stora samhällsutmaningar och regeringen har satt tydliga mål för vad vi ska uppnå. Samtidigt pågår en kraftfull och grön nyindustrialisering i landet. Men omvärldsläget det senaste halvåret har skapat en rad utmaningar som politik och näringsliv behöver hantera.

Medverkande från Skellefteå Kraft: Joachim Nordin, koncernchef.

Läs mer om seminariet här

Onsdag 6 juli

Tid: 16:15-19:00

Plats:  S:ta Katarinagatan 6, ”Klosterlängan”

Arrangör: Regional Energi

Beskrivning: Energiomställningen i samhället ställer stora krav på samverkan mellan samhällssektorer och aktörer. Politiken måste skapa förutsägbarhet, styrmedel och regelverk för effektiva sektorskopplingar och tillvaratagande av den snabba teknikutveckling som sker. Färre stuprör och mer samverkan.

Medverkande från Skellefteå Kraft: Joachim Nordin, koncernchef.

Läs mer om seminariet här

Följ oss på Twitter

twitter.com/skellefteakraft

Mer information

Länkar:
www.almedalsveckan.info

Lösningar för det svenska kraft­systemets ut­veckling

 

Vår roll och vårt värdeskapande

Varför be­höver Sverige mer vatten­kraft?

Om Skell­efteå Kraft