Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Svenska kunders nöjdhet undersöks av SKI,

Svenskt kvalitetsindex

Ett ökat intresse för energifrågor och allt mer aktiva kunder har under 2023 satt hård press på landets energibolag. Det visar sig inte minst i sjunkande kundnöjdhet i den senaste kundundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI.
Men Skellefteå Kraft går mot strömmen och klättrar i position i flera kategorier. Faktum är att i fem av sex kategorier är det just Skellefteå Kraft som kunderna är allra mest nöjda med.

Svenskt kvalitetsindex, SKI, genomför sedan 2005 årligen en av Sveriges största nöjd kund-undersökningar inom en rad olika branscher.

Med en omvärld i gungning har många branscher fått det tufft. Energibranschen är inget undantag; jämfört med föregående år har kundnöjdheten i energibranschen minskat med en enhet. Den genomsnittlig nöjdheten ligger nu på 63,2.

Det är de tuffaste siffrorna på över ett decennium – liknande nivåer hittar du inte förrän du backat hela vägen tillbaka till 2008.

Förstaplats i fem av sex kategorier

I rapporten finns det ändå några ljusglimtar. Ett av dem är Skellefteå Kraft, som går framåt i samtliga kategorier – och faktiskt har Sveriges mest nöjda kunder i fem av sex.

I årets undersökning får God El, följt av Tibber, högst betyg av de privata elhandelskunderna. Skellefteå Kraft är hack i häl och klättrar dessutom en placering till en bronsplats.

I övriga kategorier; fjärrvärme, elhandel och elnät, kniper Skellefteå Kraft förstaplatsen hos både företags- och privatkunderna.

– Vi jobbar i utmanande tider, både när det kommer till energifrågor och ekonomin i samhället. Kunderna blir dessutom allt mer aktiva i sina val. Jag är oerhört stolt över att vi, trots det rådande läget som ständigt utmanar oss och kräver stor flexibilitet, kunnat ge våra kunder den information och den hjälp de behöver för att känna sig nöjda och trygga med oss. Utan våra kunder är vi ingenting, för det är tillsammans med dem som vi bidrar till omställningen av Sveriges energisystem, säger Sanna Lundström, affärsområdeschef marknad på Skellefteå Kraft.

Så placerar sig Skellefteå Kraft

Skellefteå Krafts placering inom de sex olika undersökningsområdena för branschen (placeringen från 2022 inom parantes):

  • Elhandel företag: 1 (5)
  • Elhandel privat: 3 (4)
  • Elnät företag: 1 (1)
  • Elnät privat: 1 (1)
  • Fjärrvärme företag: 1 (2)
  • Fjärrvärme privat: 1 (1)

Skellefteå Kraft Fibernät finns också med i SKI-undersökningen. Eftersom SKI inte gör någon branschundersökning för fibernät presenteras dock inga placeringar inom det området.

Skellefteå Krafts förstaplaceringar i SKI-undersökningen 2023

Tack för förtroendet i utmanande tider

Nu blickar vi framåt mot ett spännande 2024.

Tillsammans fortsätter vi bidra till att driva på omställningen av ett 100 % förnybart samhälle.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersöker kunders upplevelser av privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Varje år genomför de en kundundersökning för att ta reda på vad det är som gör kunder nöjda och lojala.

Läs mer om Svenskt kvalitetsindex här.

I energibranschen undersöker SKI sex olika kundkategorier.

Kundnöjdheten i en SKI-mätning utgår från en skala mellan 0 och 100.

Betyg över 75 pekar generellt på en stark relation mellan företag och kund.

Så här har siffrorna för Skellefteå Kraft sett ut de senaste fyra åren.

Kundnöjdhet                
Skellefteå Kraft 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 2023 (2022)
Elhandel företag 75,1 71,4 72,5 74,1 69,9 68,2  71,2 1 (5)
Elhandel privat 71,4 73,6 80,2 73,6 74,9 72,8  73,2 3 (4)
Elnät företag 76,1 74,0 77,1 71,9 71,6 70,7  69,6 1 (1)
Elnät privat 72,4 77,3 79,1 72,2 73,4 71,4  72,4 1 (1)
Fjärrvärme företag 72,5 77,2 78,5 78,5 72,8 75,7  70 1 (2)
Fjärrvärme privat 80,0 76,5 76,2 78,1 74 76,0  79,4 1 (1)
Fibernät företag       74,5 77,2 78,4 77,5 *
Fibernät privat       78,8 76,6 75,3 78,4 *

*SKI gör i dagsläget ingen branschmätning av fibernät och presenterar därför ingen placering.

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

 

Skaffa ett fast eller rörligt elavtal.

Alltid med 100 % förnybar el!

Ska du bygga nytt?

Beställ din anslutning i tid