Återställning av mark vid Uljabuouda vindkraftpark

Under 2016 gjordes åtgärder för att återställa mark som använts vid etableringen av Uljabuouda vindkraftpark, exempelvis kranplaner.

Syftet med åtgärderna är att påskynda återväxt av den naturliga kalfjällsvegetationen. Att tillföra organiskt material har bedömts som viktigast för att det ska börja växa på de störda ytorna igen.

– För att de arter, som naturligt växer på fjället, ska trivas är det viktigt att materialet som tillförs inte är för näringsrikt och därför har torv lagts ut berättar Johanna Normark, miljösamordnare.

Det har också gjorts försök med sådd av lokalt insamlat gräsfrö och renlav på några av ytorna. Syftet är att se om det ytterligare kan påskynda återetablering.

I augusti 2017 gjordes en första uppföljning av åtgärden. Uppföljningen visar att de gräsfrön som spridits har grott och etablerat sig bra, med små plantor efter bara ett år. De lavfragment som spridits ligger kvar men bara enstaka delar lever och kan fortsätta växa. Det beror på att den lav som spreds bestod av hela lavdelar och inte bara den yttersta delen av laven, där tillväxten sker. Nästa uppföljning genomförs 2021.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP