Uljabuouda

Uljabuouda är den första vindkraftpark som Skellefteå Kraft uppfört i egen regi. Anläggningen är unik eftersom det är den första moderna vindkraftparken som byggts i ett så extremt klimat som kalfjället här erbjuder.

Driftsäker vindkraft är extra viktig vintertid, när vindstyrkorna är höga och marknadens efterfrågan är som störst. Erfarenheterna från Uljabuouda vindkraftpark kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av den moderna vindkraftstekniken, såväl inom Skellefteå Kraft som hos andra aktörer.

Driftsäker vindkraft i extrema väderförhållanden

Vindkraftparken på Ulljábuovđđa-fjället i Arjeplogs kommun har totalt tio vindkraftverk och togs i drift hösten 2010. Som en av de ledande pionjärerna inom utrustning för vindkraft i kallt klimat har Skellefteå Kraft en viktig roll i utvecklingen av driftsäker vindkraft i extrema väderförhållanden. Vindkraftparken på Ulljábuovđđa är byggd för att fungera i temperaturer ända ned till -30° och ska inte ta skada ens vid -40°. På grund av den låga medeltemperaturen på fjället är huvudtransformatorn inbyggd och en speciellt anpassad ståltyp har använts till bland annat tornen. Dessutom bidrar den robust konstruerade planetväxellådan, i kombination med ett system för uppvärmning av vindkraftverkens oljor, till ökad driftsäkerhet.

vindkraftverk

Unik lösning hindrar isbildning

Isbildning på vindkraftverkens turbinblad innebär minskad produktion på grund av försämrad verkningsgrad och i värsta fall produktionsstopp. Skellefteå Kraft har därför tillsammans med Energimyndigheten drivit på utvecklingen för att ta fram ett effektivt avisningssystem. Turbinbladen är försedda med en tunn kolfiberväv, som vid behov värms upp för att förhindra isbildning. Issensorer känner av när det finns risk för isbildning och sätter igång avisningssystemet innan isbildning hinner uppstå.

Goda förutsättningar för vindkraft

Vindkraftparken på Ulljábuovđđa är belägen på ett lågfjäll 760 meter över havet, där medelvinden på 8 m/s ger goda förutsättningar för vindkraft. Projektet följs upp genom ett omfattande kontrollprogram som analyserar eventuell inverkan på fauna och rennäring i området. Den nya vägen till vindkraftparken har byggts med speciell hänsyn till att vatten ska kunna fortsätta strömma naturligt, utan diken som ändrar vattnets väg. Elen transporteras från vindkraftverken i kablar som ligger i vägbanken, vidare genom ställverket och ut på en 130 kV luftledning. Totalt beräknas årsproduktionen uppgå till 80 GWh, vilket motsvarar el till drygt 3 000 eluppvärmda villor.

Testsite för vindkraft i kallt klimat

Skellefteå Kraft ska etablera ett testcenter på fjället Ulljábuovđđa i Arjeplogs kommun dit den globala vindindustrin kan komma och testa turbiner och andra komponenter under kalla och isiga förhållanden.

I april 2020 fick Skellefteå Kraft tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Norrbotten att utveckla ett unikt testcenter för vindkraft i kallt klimat. Tillståndet innebär att det får byggas upp till 330 meter höga vindkraftverk inom projektområdet. Det kan jämföras med de 125 meter höga vindkraftverk som står på området idag. Arbetet görs i samarbete med RISE, Vattenfall, Chalmers, berörda kommuner och branschorganisationer.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP