Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Fiskvandring

Vid vissa av våra anläggningar finns fiskvägar som gör det möjligt för fisk att simma förbi anläggningarna. Några av dessa har även fiskräknare som registrerar passerande fisk. Vid varje passage spelas en kort filmsekvens in som gör det möjligt att se vilken art och storlek det är på fisken.

Här hittar du resultatet från våra fiskräknare.

Hednäs, Åbyälven

Hednäs kraftstation ligger cirka 3 mil uppströms mynningen i Åbyälven. I samband med att kraftverket renoverades 1995 iordningställdes en fisktrappa som togs i drift året därpå. Fiskvägen i Hednäs är 150 meter lång och av typen kammartrappa. Längst upp finns en fiskräknare installerad som sedan 2008 har en filmkamera vilket gör det möjligt att särskilja lax och öring.

Fisktrappan är i drift mellan 15 maj och 15 oktober.

Så här har fiskvandringen sett ut under tidigare år.

Sikfors, Piteälven

Vid Sikfors byggdes det första kraftverket 1911-1912. Vid kraftverket byggdes också en fiskväg. När Sikfors nya kraftverk togs i drift 1990 byggdes en ny fiskväg som var klar 1992. Då installerades också en fiskräknare. Sedan tillkomsten av den nya fisktrappan har uppvandringen förbi Sikfors stadigt ökat. Kammartrappan är 115 meter lång med en fallhöjd på 12 meter fördelat på 45 fack.

Fisktrappan är i drift mellan 15 maj och 15 oktober.

Så här har fiskvandringen sett ut under tidigare år.

Fredriksfors, Rickleån

Fredriksfors fiskväg är 70 meter lång och fallhöjden är 6 meter. Genom fiskvägen spills 500 liter vatten per sekund. Fiskvägen som är byggd av betong och trä består av 14 bassänger med ytöppning och bottenöppning i sicksack mellan varje bassäng. I övre delen sitter en fiskräknare med kamera som registrerar varje passerande fisk.

Fisktrappan är i drift mellan 15 maj och 15 oktober.

Så här har fiskvandringen sett ut under tidigare år.

Fisk på film

Så här ser det ut när en fisk passerar kameran i Hednäs fisktrappa.

Vattenkraften

Läs mer om vattenkraft – en viktig del av framtidens energi