Fiskvandring

Vid vissa av våra anläggningar finns fiskvägar som gör det möjligt för fisk att simma förbi anläggningarna. Några av dessa har även fiskräknare som registrerar passerande fisk. Vid varje passage spelas en kort filmsekvens in som gör det möjligt att se vilken art och storlek det är på fisken.

Här hittar du resultatet från våra fiskräknare.

Hednäs, Åbyälven

Hednäs kraftstation ligger cirka 3 mil uppströms mynningen i Åbyälven. I samband med att kraftverket renoverades 1995 iordningställdes en fisktrappa som togs i drift året därpå. Fiskvägen i Hednäs är 150 meter lång och av typen kammartrappa. Längst upp finns en fiskräknare installerad som sedan 2008 har en filmkamera vilket gör det möjligt att särskilja lax och öring.

Diagram för fiskvandring i Hednäs

Fisktrappan är i drift mellan 15 maj och 15 oktober.

Historik för Hednäs

Så här har fiskvandringen sett ut under tidigare år.

Diagram över fiskvandringen i Hednäs mellan 1996-2020

Sikfors, Piteälven

Vid Sikfors byggdes det första kraftverket 1911-1912. Vid kraftverket byggdes också en fiskväg. När Sikfors nya kraftverk togs i drift 1990 byggdes en ny fiskväg som var klar 1992. Då installerades också en fiskräknare. Sedan tillkomsten av den nya fisktrappan har uppvandringen förbi Sikfors stadigt ökat. Kammartrappan är 115 meter lång med en fallhöjd på 12 meter fördelat på 45 fack.

Diagram för fiskvandring i Sikfors

Fisktrappan är i drift mellan 15 maj och 15 oktober.

Historik för Sikfors

Så här har fiskvandringen sett ut under tidigare år.

Diagram över fiskvandringen i Sikfors mellan 1992-2020

Fredriksfors, Rickleån

Fredriksfors fiskväg är 70 meter lång och fallhöjden är 6 meter. Genom fiskvägen spills 500 liter vatten per sekund. Fiskvägen som är byggd av betong och trä består av 14 bassänger med ytöppning och bottenöppning i sicksack mellan varje bassäng. I övre delen sitter en fiskräknare med kamera som registrerar varje passerande fisk.

Diagram för fiskvandring i Fredriksfors

Fisktrappan är i drift mellan 15 maj och 15 oktober.

Historik för Fredriksfors

Så här har fiskvandringen sett ut under tidigare år.

Diagram över fiskvandringen i Fredriksfors, Rickleån mellan 2004-2020

Till toppen
114 queries in 1.000 seconds, using 16.97MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET