22 september 2020

Skellefteå Krafts delårsrapport januari till augusti 2020

Skellefteå Kraft redovisar sitt resultat från januari till augusti 2020.

Elin Bergsten ekonomichef Skellefte Kraft

Elin Bergsten, ekonomichef Skellefteå Kraft. Foto: Evalena Karlsson

Pressade priser

Fortsatt låga elpriser under året har lett till ett betydligt sämre resultat än under motsvarande period föregående år. Hög produktion och lägre efterfrågan till följd av varmt, vått och blåsigt väder samt begränsad överföringskapacitet har pressat priserna. Prissäkringar har dämpat effekten, men prognosen för helåret 2020 pekar trots det på ett rörelseresultat som är 219 miljoner kronor sämre än föregående år.

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 105 miljoner kronor jämfört med 2 937 miljoner kronor motsvarande period 2019.
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden 1 januari till 31 augusti uppgick till 207 miljoner kronor jämfört med 407 miljoner kronor motsvarande period 2019.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 187 miljoner kronor jämfört med 386 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
  • Investeringar uppgick till 511 miljoner kronor jämfört med 841 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Elin Bergsten, ekonomichef:

Vi är i en tid med låga elpriser och har inga förväntningar på en förbättrad överföringskapacitet från norr till söder inom en snar framtid. Då detta innebär att vi kommer att få se fler perioder med pressade elpriser, fokuserar vi som koncern allt mer på att få fler ben att stå på.

Vi fortsätter att prioritera områden som kan skapa nya intäktsströmmar parallellt med att vi värnar och utvecklar våra befintliga affärer. Vi behöver gasa och investera där vi ser att det finns möjligheter att skapa nya eller säkra befintliga intäkter, samtidigt som vi bromsar, pausar eller senarelägger andra satsningar.

Den pågående coronapandemin har också påverkat det gångna halvåret. Verksamheternas arbete har, trots utmaningarna som en pandemi innebär, fungerat väldigt bra. Behov av anstånd, konkurs bland kunder och förseningar i projekt har haft en begränsad påverkan på vårt ekonomiska resultat.

Trots oroliga tider och ekonomiska utmaningar så står Skellefteå Kraft på en god grund. Vi är finansiellt stabila och vi fortsätter att ta långsiktiga beslut som möjliggör vår resa mot hundra procent förnybart samt att vi ska vara en viktig aktör som främjar bygdens fortsatta utveckling.

Ta del av delårsrapporten på vår hemsida.

Artikeln på Cision

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET