Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vi är HBTQ-­­certi­fierade

Alla ska kunna vara sig själv på sin arbetsplats. Det är utgångspunkten för Skellefteå Krafts lika­­be­hand­lings­­arbete.

Sanna LundströmUnder 2019 har vi utbildat och HBTQ-certifierat vår likabehandlingsgrupp som ett led i arbetet att motverka kränkande särbehandling. Gruppen består av nio deltagare från olika affärsområden.

Aktivt arbete

Genom utbildningen har vi fått ökad kunskap kring HBTQ. Vi har tagit fram en handlingsplan för att systematiskt och tillsammans jobba med att skapa en arbetsmiljö där vare sig våld, hot eller kränkande särbehandling förekommer.

– Det här är ingen pappersprodukt utan vi måste jobba aktivt med frågorna. Ett mer inkluderande samhälle bidrar inte bara till friska och engagerade människor, det har även visat sig att man får en positiv ekonomisk tillväxt och utveckling, berättar Sanna Lundström, chef på avdelning Kundutveckling.

Uppföljning

Om ett år gör RFSL ett uppföljningsmöte för att se hur det går. Certifikatet gäller i tre år och efter det följs företaget upp på vilka insatser som gjorts och hur väl vi nått våra mål.

I en mans­dominerad bransch

Qraft­samling för kvinnor

Anmäl dig till en grön jobb­portal

Du som vill jobba i energi­branschen

Bli en del av före­tagets kraft. Bygg en för­nybar fram­tid med oss.