Vi är HBTQ-certifierade

Alla ska kunna vara sig själv på sin arbetsplats. Det är utgångspunkten för Skellefteå Krafts likabehandlingsarbete.

Sanna LundströmUnder 2019 har vi utbildat och HBTQ-certifierat vår likabehandlingsgrupp och nio deltagare från olika affärsområden, som ett led i arbetet att motverka kränkande särbehandling.

Genom utbildningen har vi fått ökad kunskap kring HBTQ och tagit fram en handlingsplan för att systematiskt och tillsammans jobba med att skapa en arbetsmiljö där vare sig våld, hot eller kränkande särbehandling förekommer.

– Det här är ingen pappersprodukt utan vi måste jobba aktivt med frågorna. Ett mer inkluderande samhälle bidrar inte bara till friska och engagerade människor, det har även visat sig att man får en positiv ekonomisk tillväxt och utveckling, berättar Sanna Lundström, chef på avdelning Kundutveckling.

Om ett år gör RFSL ett uppföljningsmöte för att se hur det går. Certifikatet gäller i tre år och efter det följs företaget upp på vilka insatser som gjorts och hur väl vi nått våra mål.

Till toppen
78 queries in 0.000 seconds, using 19.16MB memory
Web accelerated via IISpeed by We-AMP