Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Tävlingsvillkor

För dig som deltagit i en tävling arrangerad av Skellefteå Kraft.

Quiz Hej Senior 2023

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkt 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Skellefteå Kraft AB, Kanalgatan 71, 931 34 Skellefteå (nedan benämnd Skellefteå Kraft)
 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige, vara över 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen.
 4. För att vara med och tävla måste du: Svara på frågorna och fylla i dina kontaktuppgifter. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
 5. För avdraget på elfakturan behöver du vara eller bli kund hos Skellefteå Kraft. Det blir du enkelt via skekraft.se (öppnas i nytt fönster). Du behöver ta del av erbjudandet senast 31/5 2023. Är du bunden till ett fast elavtal längre än så kan du dessvärre inte vara med i tävlingen.
 6. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.
 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 3/12 2023. Vinnaren kommer att utses under v.49 2023 Skellefteå Kraft återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.
 8. Vinnaren utses av en jury bestående av 3 representanter från Skellefteå Kraft. Juryn utser vinnaren baserat på antal rätt svar. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 9. Priset består av:
 • 300 kr avdrag på elfakturan i 12 månader från och med när kunden har möjlighet att starta sitt elavtal hos Skellefteå Kraft, dock senast 31/5 2024.

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

 1. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon och/eller mejl. 
 2. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt som uppstår till följd av vinsten.
 3. Anställda på Skellefteå Kraft samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen. Skellefteå Kraft förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Skellefteå Kraft bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande

Hem & Villamässan i Stockholm och eCarExpo i Göteborg 2022

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer namn att publiceras på skekraft.se/vinnare. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkt 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Skellefteå Kraft AB, Kanalgatan 71, 931 34 Skellefteå (nedan benämnd Skellefteå Kraft)
 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige, vara över 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen.
 4. För att vara med och tävla måste du: Svara på frågorna och lämna motivering, fylla i dina kontaktuppgifter, läsa och godkänna tävlingsvillkoren. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
 5. För avdraget på elfakturan behöver du vara eller bli kund hos Skellefteå Kraft. Det blir du enkelt via skekraft.se (öppnas i nytt fönster). Du behöver ta del av erbjudandet senast 31/5 2023. Är du bunden till ett fast elavtal längre än så kan du dessvärre inte vara med i tävlingen.
 6. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.
 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 27/11 2022 för Hem & Villamässan och 4/12 2022 för eCarExpo. Vinnaren kommer att utses under v.48 för Hem & Villamässan och under v.49 för eCarExpo. Skellefteå Kraft återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.
 8. Vinnaren utses av en jury bestående av 3 representanter från Skellefteå Kraft. Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som har rätt svar och den motivering som juryn anser linjerar bäst med Skellefteå Krafts eget arbete i omställningen till ett 100 % förnybart energisystem. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 9. Priserna består av:
 • 1 st Charge Amps Halo laddbox inkl. standardinstallation.
 • Upp till 12 000kr avdrag på elfakturan fördelat på 1 000kr/månad. Har du en förbrukning som motsvarar mindre än 1 000kr/månad står vi endast för det du förbrukar.

Priserna är personliga och kan ej överlåtas till annan person.

 1. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon och/eller mejl. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på skekraft.se/vinnare och eventuellt i andra kommunikationsenheter som t.ex. nyhetsbrev och på sociala medier.
 2. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt som uppstår till följd av vinsten.
 3. Anställda på Skellefteå Kraft samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen. Skellefteå Kraft förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Skellefteå Kraft bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande

Fastighetsmässan i Malmö

Nedan följer tävlingsvillkoren för tävlingen ”Vinn en laddbox till din elbil!”

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkt 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

2. Ansvarig för tävlingen är: Skellefteå Kraft AB, Kanalgatan 71, 931 34 Skellefteå (nedan benämnd Skellefteå Kraft)

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige, vara över 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen.

4. För att vara med och tävla måste du: Svara på frågorna och lämna motivering, fylla i dina kontaktuppgifter, läsa och godkänna tävlingsvillkoren. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

5. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.

6. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 27 feb 2020. Vinnaren kommer att utses senast den 30 mars 2020. Skellefteå Kraft återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.

7. Vinnaren utses av en jury bestående av 5 representanter från Skellefteå Kraft och Charge Amps. Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som har rätt svar och den motivering som juryn anser linjerar bäst med Skellefteå Krafts eget arbete i omställningen till ett 100 % förnybart energisystem. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

8. Priserna består av; 1 HALO™ Wallbox (ej installation). Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

9. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort eller ålder publiceras på skekraft.se/vinnare och eventuellt i andra kommunikationsenheter som t.ex. nyhetsbrev, artiklar och på sociala medier.

10. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

11. Anställda i Skellefteå Kraft eller Charge Amps, samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

Skellefteå Kraft förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Skellefteå Kraft bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande

Aktuellt från Skellefteå Kraft – april 2021

Nedan följer tävlingsvillkoren för tävlingen ”Vinn en Elcykel från Ecoride”

1. Informationen samlas in av Skellefteå Kraft i syfte att utse en vinnare i tävlingen som pågår mellan 28 april och 18 maj. Skellefteå Kraft AB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 556016-2561. Vi delar inte personuppgifter som lämnats i syfte att deltaga i tävlingen vidare till tredje part.

Samtycket är giltigt mellan 28 april till och med 31 maj. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Skellefteå Kraft kundservice. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att bl.a. begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter.
Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 0910-77 25 00 eller epost dataskyddsombud@skekraft.se.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Personuppgifter i allmänna handlingar hos Skellefteå Kraft kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

2. Ansvarig för tävlingen är: Skellefteå Kraft AB, Kanalgatan 71, 931 34 Skellefteå (nedan benämnd Skellefteå Kraft)

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige, vara över 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen – vilka du godkänner i och med att du skickar in ditt tävlingsbidrag. Du måste också ha ett av våra digitala faktureringsalternativ; e-faktura, sms-faktura, faktura via e-post eller Kivra.

4. För att vara med och tävla måste du: Svara på frågorna och lämna motivering, ansöka om ett digitalt faktureringsalternativ (om du inte redan har ett sådant), fylla i dina kontaktuppgifter, läsa och godkänna dessa tävlingsvillkor. Godkänner gör du i och med att du skickar in ditt tävlingsbidrag. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

5. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.

6. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 18 maj 2021. Vinnaren kommer att utses och kontaktas i slutet av maj 2021. Skellefteå Kraft återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.

7. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Skellefteå Kraft. Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som har rätt svar på frågorna och på den motivering som juryn anser linjerar bäst med Skellefteå Krafts eget arbete i omställningen till ett 100 % förnybart energisystem. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

8. Priserna består av; 1:a pris – Elcykeln Walleräng M01 inklusive hjälm och lås samt 2-5:e pris – Picknickpläd. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

9. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon. Vinnaren kommer också att med förnamn samt ort publiceras på skekraft.se/vinnare och eventuellt i andra kommunikationsenheter som t.ex. nyhetsbrev, artiklar och på sociala medier.

10. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

11. Anställda i Skellefteå Kraft samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

Skellefteå Kraft förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Skellefteå Kraft bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande

Tävla och vinn årsprenumeration på STCC+

Nedan följer tävlingsvillkoren för tävlingen ”Tävla och vinn årsprenumeration på STCC+”

1. Informationen samlas in av Skellefteå Kraft i syfte att utse en vinnare i tävlingen som pågår t.o.m. 3 juni 2020. Skellefteå Kraft AB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 556016-2561. Vi delar inte personuppgifter som lämnats i syfte att deltaga i tävlingen vidare till tredje part.

Samtycket är giltigt mellan 25 maj och 30 juni. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Skellefteå Kraft kundservice. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att bl.a. begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter.
Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 0910-77 25 00 eller epost dataskyddsombud@skekraft.se.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Personuppgifter i allmänna handlingar hos Skellefteå Kraft kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

2. Ansvarig för tävlingen är: Skellefteå Kraft AB, Kanalgatan 71, 931 34 Skellefteå (nedan benämnd Skellefteå Kraft)

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige, vara över 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen – vilka du godkänner i och med att du skickar in ditt tävlingsbidrag.

4. För att vara med och tävla måste du: Svara på frågorna och lämna motivering, fylla i dina kontaktuppgifter, läsa och godkänna dessa tävlingsvillkor. Godkänner gör du i och med att du skickar in ditt tävlingsbidrag. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

5. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.

6. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 16 juni 2021. Vinnarna kommer att meddelas i omgångar: 4 juni 2020 och 17 juni 2020.

7. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Skellefteå Kraft. Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som har rätt svar på frågorna och på den motivering som juryn anser linjerar bäst med Skellefteå Krafts eget arbete i omställningen till ett 100 % förnybart energisystem. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

8. Priserna består av; Prenumeration på streamingtjänsten STCC+ för 2021. Koden kan bara nyttjas 1 gång. 50 vinnare utses.

9. Vinnarna kommer att bli informerade via mail.

10. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

11. Anställda i Skellefteå Kraft samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

Skellefteå Kraft förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Skellefteå Kraft bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.