”Vi har rätt position för framtiden”

Joachim Nordin, Vd


2019 bytte klimatfrågan namn till klimatkrisen och placerade sig allra högst upp på världens agenda. I Skellefteå bidrar samhällets ökade behov av förnybar energi och elektrifiering till en snabb expansion av staden och regionen, med Skellefteå Krafts energiproduktion och infrastruktur i centrum för utvecklingen.

Nöjda kunder och bra ekonomiskt resultat

2019 blev liksom 2018 ett år med bra ekonomiskt resultat för Skellefteå Kraft. Samtliga verksamheter har levererat enligt plan eller bättre. För vindkraften har lönsamheten varit något sämre, för privat elhandel bättre än väntat. Vi har samtidigt valt att ta en väsentlig engångskostnad på året för att avveckla vårt innehav i Alholmen kraftvärmeverk. Det gör att vi sammantaget inte riktigt når våra ekonomiska mål.
För 2020 är prognosen sämre till följd av låga elpriser. Vi räknar med ett år med mycket vatten och snabbt ökad vindkraftskapacitet, i kombination med låga priser på elcertifikat.
Vi är fortsatt mycket stolta över det kundvärde och den kundupplevelse vi levererar. I SKIs årliga kvalitetsmätning får Skellefteå Krafts verksamheter genomgående höga betyg och för åttonde året i rad fick vi branschutmärkelsen Bästa Kundservice.

Fortsatt sikte på 100 procent hållbart och förnybart

2019 bröts den tidigare samlade politiska energiöverenskommelsen i Sverige. Det är olyckligt, men inget som förändrar Skellefteå Krafts inriktning. Vi är övertygade om att målet om ett 100% förnybart elsystem till 2040 fortfarande är nåbart, och fortsätter dialogen med politiken för att främja utbyggnad av vindkraft, en effektiviserad vattenkraft och att flaskhalsarna för eldistribution från norr till söder byggs bort.
Vi fortsätter utveckla vår energiproduktion och våra elnät med sikte på 100 % hållbart och förnybart. Viktiga milstolpar 2019 är beslutet att avveckla delägarskapet i Alholmen, som varken är ekonomiskt eller miljömässigt hållbar, och beslutet att snabba på avvecklingen av torven till 2025 istället för 2030. I december skrev vi ett nytt kapitel i vattenkraftens historia då vi lämnade in en ansökan för att höja effekten i både Grytfors och Rengårds vattenkraftstationer.

Året har präglats av fortsatt snabb utbyggnad av våra infrastrukturer för att anpassa fjärrvärme, fibernät, elnät och antalet laddstolpar till stadens expansion. Vi har också fortsatt konkretisera arbetet för biologisk mångfald och har nu färdiga handlingsplaner för alla delar av verksamheten. I vårt interna miljöarbete tar vi steg för att minska vårt eget klimatavtryck från transporter och resor.

Partnerskap och affärsutveckling

Vi tror på hållbar affärsutveckling genom goda partnerskap och innovation tillsammans med andra. Under året har vi bland annat ingått ett tioårsavtal med Ardian som bygger ny vindkraft i Härjedalen. Skellefteå Kraft köper kraften och sköter driften, men äger inte vindkraftparken. Tillsammans med ABB utvecklar vi framtidens smarta energilösningar i Skellefteås nya kulturhus som invigs under 2020.
Framåt satsar vi på partnerskap som bidrar till tillväxten av en smart och hållbar region, inte minst inom området digital infrastruktur.

Hållbar utveckling av vår egen organisation

Att vara ett företag i händelsernas centrum är fantastiskt men ställer också stora krav på oss som organisation. Det gäller att växa hållbart och hinna med att ta hand om våra medarbetare. Vi har en utmaning i att säkra kompetensförsörjningen framåt, liksom i att lyckas anpassa arbetssätt, kultur och förhållningssätt till en mer snabbrörlig marknad och omvärld. Min övertygelse är att vägen dit framförallt handlar om ett inkluderande och tillitsfullt ledarskap på alla nivåer, som skapar delaktighet och trygghet för alla att bidra på resan framåt. Det är också vad jag personligen hoppas kunna bidra med i min roll som vd.

Avslutningsvis

Skellefteå Kraft är ett bolag många vill vara en del av. Vi gör rätt saker och har rätt inriktning i en bransch där det hållbara idag är det lönsamma och kostnadseffektiva. Förutsättningarna är goda om vi vågar investera för framtiden och ser till att vara en attraktiv arbetsplats.

Välkommen att följa med på resan 2020!

Joachim Nordin, vd

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET