Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Till dig som vistas nära en vindkraftpark

Vindkraftparker är generellt en säker omgivning att vistas i. Men vi vill att du uppmärksammar att det kan förekomma iskast och snöras från rotorblad eller torn inom en radie av 300 meter från respektive vindkraftverk.

Störst risk är det vid kyla tillsammans med fuktig luft eller nederbörd. Var också uppmärksam på att turbinerna kan stoppas och återstartas utan förvarning. Vi genomför åtgärder för att minska riskerna och har:

  • Ett avisningssystem på rotorbladen som begränsar att isen byggs upp och det minskar risken för iskast.
  • Placerat ut varningsskyltar i området med texten Risk för snöras och iskast.
  • Ett automatiskt system som stänger av vindkraftverken vid obalans, vibrationer eller annan driftstörning.
  • Kontinuerlig kontroll och service av vindkraftverken.

Du som tänker besöka området

Planerar du att besöka området kring Blaiken vindkraftpark? Kontakta gärna samordningsansvarig på 076-139 94 79.

Har du planer att besöka området kring Uljabuouda eller Jokkmokksliden/Storliden vindkraftpark? Kontakta gärna samordningsansvarig 070-206 90 26.