Storliden

Vindkraftparkerna på Storliden och Jokkmokksliden är ett positivt exempel på hur lokala krafter kan utveckla bygden. För Skellefteå Kraft är de totalt 8 vindkraftverken dessutom ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av vindkraft i kallt klimat.

Det var byaföreningar som såg potentialen och tog det första initiativet till vindkraftparkerna på Storliden och Jokkmokksliden. Förhoppningen var att vindkraftsparkerna skulle bidra till en positiv utveckling i bygden. Byaföreningarna vände sig till Skellefteå Kraft och ett samarbete inleddes. Skellefteå Kraft utförde noggranna studier och genomförde sedan projektet i nära samarbete med byaföreningarna i Springliden, Mörttjärn och Lainejaure samt Malå sameby och Malå kommun. Goda vindförhållanden och stark lokal förankring var två bidragande faktorer till att Skellefteå Kraft valde att gå vidare med arbetet.

Totalt omfattar projektet åtta vindkraftverk med en maxhöjd på 150 meter. Preliminär maximal effekt är 25 MW, med en beräknad årsproduktion på 52 GWh. Det motsvarar el till 3000 eluppvärmda villor. Parken började byggas 2010 och driftsattes hösten 2011.

 

Till toppen
Powered by PageSpeed