Jokkmokksliden

Vindkraftparkerna på Storliden och Jokkmokksliden är ett positivt exempel på hur lokala krafter kan utveckla bygden. För Skellefteå Kraft är de totalt18 vindkraftverken dessutom ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av vindkraft i kallt klimat.

Det var byaföreningar som såg potentialen och tog det första initiativet till vindkraftparkerna på Storliden och Jokkmokksliden. Förhoppningen var att vindkraftsparkerna skulle bidra till en positiv utveckling i bygden. Byaföreningarna vände sig till Skellefteå Kraft och ett samarbete inleddes. Skellefteå Kraft utförde noggranna studier och genomförde sedan projektet i nära samarbete med byaföreningarna i Springliden, Mörttjärn och Lainejaure samt Malå sameby och Malå kommun. Goda vindförhållanden och stark lokal förankring var två bidragande faktorer till att Skellefteå Kraft valde att gå vidare med arbetet.

Totalt omfattar projektet tio vindkraftverk med en maxhöjd på 150 meter. Effekten är 25 MW, med en beräknad årsproduktion på 80 GWh. En årsproduktion om 80 GWh motsvarar el till 3000 eluppvärmda villor. Parken började byggas 2010 och driftsattes i hösten 2011.

Fakta
Antal vindkraftverk 10
Tornhöjd 100 m
Rotordiameter 100 m
Total effekt 25 MW
Årsproduktion 73 GWh

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET