Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Jokkmokksliden och Storliden

Vindkraftparken på Storliden och Jokkmokksliden är ett positivt exempel på hur lokala krafter kan utveckla bygden. För Skellefteå Kraft är de totalt 18 vindkraftverken dessutom ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av vindkraft i kallt klimat.

Det var byaföreningar som såg potentialen och tog det första initiativet till vindkraftparken på Storliden och Jokkmokksliden. Förhoppningen var att vindkraftsparken skulle bidra till en positiv utveckling i bygden. Byaföreningarna vände sig till Skellefteå Kraft och ett samarbete inleddes. Skellefteå Kraft utförde noggranna studier och genomförde sedan projektet i nära samarbete med byaföreningarna i Springliden, Mörttjärn och Lainejaure samt Malå sameby och Malå kommun. Goda vindförhållanden och stark lokal förankring var två bidragande faktorer till att Skellefteå Kraft valde att gå vidare med arbetet.

Totalt omfattar projektet 18 vindkraftverk med en maxhöjd på 150 meter. Effekten är 45 MW, med en beräknad årsproduktion på 121 GWh. En årsproduktion om 52 GWh motsvarar el till cirka 5000 eluppvärmda villor. Parken började byggas 2010 och driftsattes hösten 2011.

 

Fakta Jokkmokksliden och Storliden

Antal vindkraftverk 18
Tornhöjd 100 m
Rotordiameter 100 m
Total effekt 45 MW
Årsproduktion 121 GWh