Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Svansele

I Svansele restaurerar Skellefteå Kraft för närvarande en mager strandäng och återskapar en lövskog. Detta genom att konsekvent hålla borta granar och underväxt.

En mängd höga stubbar har tillskapats och fågelholkar har även satts upp. Just nu är denna restaurering ett pågående arbete och miljön kan därför upplevas lite risig. På sikt arbetar vi för att göra en fin plats att vara på. Detta både för människor, hackspettar, flugsnappare och de växter som till exempel jungfrulin som bara växer på mycket mager mark.

Barnvänlighet

Detta är en fin plats att ha picknick och tälta på vid älven. Det finns en bra parkering nära älven och ängen inbjuder till lekar (nötning på ängen är bara positivt för de arter vi vill gynna).

Hitta hit

Kör över Kedträskbron och sväng västerut mot Svansele. Efter 500 meter kan man svänga ner och parkera på en vändplan vid älven.

Välkommen!