Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Lundsberget

Lundsberget är ett större stadsnära område som Skellefteå Kraft har avsatt för naturvårdsändamål. För att uppskatta detta område bör du vara intresserad av att vandra i närmast opåverkad skog och leta ovanligare växt- och djurarter.

Området uppvisar påtagliga till höga naturvärden och här finns en mängd naturvårdsarter, liksom en struktur av naturskog med rikligt med död ved. 

Barnvänlighet

Detta område är ingenting för barn och ligger en bit från väg. En snabb vandring igenom området motsvarar cirka 13 000 steg i ganska ansträngande terräng. Dessutom krävs det skogsvana och erfarenhet i att orientera sig i terrängen.

Hitta hit

Parkera vid andra hängbron räknat från Kvistforsens kraftstation. Följ sedan stigen upp ovan kraftledningen. Sedan gäller det att orientera sig med karta och GPS.

Välkommen!