Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Krutaholmen

Krutaholmen är kanske den skog som har mest karaktär av riktigt gammal urskog bland Skellefteå Krafts marker. Här finns det träd i alla åldrar, från flera hundra år till unga plantor.

På marken finns rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier. Miljön är spektakulär och intressant för de flesta. I mångt och mycket får man intrycket av att vandra i en nationalpark. 

Barnvänlighet

Nej! Detta är inget ställe dit man tar med barnen. Fläckvis kan det vara väldigt blött och alla dessa skogsholmar omgärdade av myrar gör det lätt att gå vilse, särskilt i mulet väder. Ta även med en vanlig kompass ifall telefonen får slut ström.

Hitta hit

Följ vägen från Avaviken längs norra stranden av Storavan till Storbodsundet. Därefter kör man ytterligare 6,9 kilometer och parkerar. Området börjar cirka 300 meter från vägen. Ta med karta och telefon med GPS och kompass för säkerhets skull.

Välkommen!