Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Älglund

I Älglund öster om kraftstationen växer en mäktig gran- och lövskog på en gammal betesmark.

Närheten till vatten och några kulturhistoriska lämningar gör detta till en lite speciell plats som tilltalar fantasin lite extra. Begynnande röta i granarna kommer på sikt att skapa höga naturvärden och en hemvist för rödlistade arter i denna skog.

Barnvänlighet

Hela området ligger intill väg och de höga träden skuggar marken, vilket gör att det är lika lätt att gå där som på en gräsmatta. Dock så är detta ett ställe som bör undvikas under myggsäsongen, då det kan vara olidligt.

Hitta hit

Bilväg ända fram.

Välkommen!