Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Aftonsmyrberget

Söder om det så kallade ”femvägaskälet”, söder om Finnfors vid Aftonsmyrberget, finns en granskog med inslag av grova spektakulära aspar.

Här finns rikligt med död ved och här återfinns också många rödlistade naturvårdsarter. Är man lite intresserad av ovanliga tickor och vedsvampar, så är detta en lämplig miljö att leta i.

Barnvänlighet

Detta område kräver att man har intresse för denna slags miljö. För många, och särskilt för barn, så är det risigt och mycket mygg och knott.

Hitta hit

Enklast att köra in en skogsbilväg cirka 250 meter söder om ”femvägaskälet”. Efter 100 meter parkerar man bilen och går ytterligare 200 meter tills man ser en rödmarkerad rågång. Följ denna rågång söderut tills man kommer till objektet.

Välkommen!