4 juli 2017

Skellefteå en av två slutkandidater i kampen om Europas största batterifabrik

Etableringen kan komma att innebära upp till 3 000 nya arbetstillfällen och sannolikt lika många indirekta arbetstillfällen i Skellefteå. Etableringen beräknas också innebära en direktinvestering på ca 40 miljarder SEK, en investering som kommer påverka Skellefteås invånare och företag positivt.

- Detta är en fantastiskt glädjande nyhet. I Skellefteå får Northvolt tillgång till 100 procent förnybar energi, en stark industritradition, ett brett näringsliv i framkant och en fantastisk livskvalitet för de familjer som ska flytta hit, säger kommunalrådet Maria Marklund.

Cirka 40 kommuner i Sverige och Finland anmälde intresse för Northvolts etablering av en fabrik för produktion av batterier för energilagring. 10 av dessa platser valdes ut. De besöktes under våren av Northvolts representanter, som utvärderade förutsättningarna för en batterifabrik av den storlek som det nu planeras för. De krav som ställts har varit höga på infrastruktur, kompetensförsörjning och mer specifika möjligheter för etablering av en fabrik som tillgång till mark, vatten- och elkapacitet och transportnät. Skellefteå har visat sig ha och erbjuda det som krävs.

- Jag är oerhört stolt över det arbete som vårt team och hela organisationen har åstadkommit tillsammans med Skellefteå Kraft, näringslivet och många viktiga aktörer i regionen. Hela Skellefteå har slutit upp kring detta vilket varit en viktig framgångsfaktor. Inför slutfasen står vi redo att möta varje steg i Northvolts tidsplan, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef.

Nu när slutkandidaterna är presenterade fortgår arbetet enligt plan. Västerås är den andra orten som valts ut. Batterifabriken har en intensiv tidsplan där de första spadtagen ska tas redan 2018. Bland annat kvarstår en miljöprövning innan det slutgiltiga valet.

Northvolts batterifabrik är en mycket viktig etablering, inte bara för Skellefteå utan för Sverige och Europa. Kommunen är glad att Northvolt med detta beslut visat att de tror på Skellefteås många styrkor för en etablering av detta slag.

Northvolt har bland annat utvärderat tillgången till hållbar energiproduktion, en attraktiv site, en väl fungerande hamn, järnväg samt närhet till fungerande kommunikationer både nationellt och internationellt.

- Skellefteå kan leverera ett erbjudande med en färdig site, en av världens mest unika återvinningsanläggningar och inte minst leverans av 100 procent förnybar energi. Det klarar inte många platser. Vi är mycket stolta över att vara en energiproducent i framkant som gör en etablering av det här slaget möjligt i Skellefteå, avslutar Hans Kreisel, VD Skellefteå Kraft.

För mer information:

Maria Marklund (S), kommunalråd, Skellefteå kommun, tel: 070-673 1146.

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, Skellefteå kommun, tel: 070-608 8969.

Hans Kreisel, VD och koncernchef, Skellefteå Kraft, tel: 072-217 58 21.

Artikeln på Cision

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET