29 september 2021

Skellefteå Krafts delårsrapport januari till augusti 2021

Skellefteå Kraft redovisar sitt resultat från januari till augusti 2021.

Frsta tta mnaderna av 2021 har inneburit god vattenkraftsproduktion fr Skellefte Kraft

Första åtta månaderna av 2021 har inneburit god vattenkraftsproduktion för Skellefteå Kraft. Foto: Seved Lycksell.

God helårsprognos

God kraftproduktion i kombination med höga priser på den producerade kraften är några av de främsta faktorerna som gör att resultatet är 544 miljoner högre än samma period föregående år.

Prognosen för helåret visar ett rörelseresultat på 990 miljoner kronor, vilket är 526 miljoner kronor bättre än budget och 1,2 miljarder högre än 2020, då nedskrivningar (med 566 miljoner kronor) påverkade resultatet.

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 831 miljoner kronor jämfört med 2 105 miljoner kronor motsvarande period 2020.
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden 1 januari till 31 augusti uppgick till 751 miljoner kronor jämfört med 207 miljoner kronor motsvarande period 2020.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 726 miljoner kronor jämfört med 187 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
  • Investeringar uppgick till 571 miljoner kronor jämfört med 511 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Elin Bergsten, ekonomichef:

Efter ett resultatmässigt tufft fjolår, ser vi glädjande ett 2021 som kanske går till historien som vårt resultatmässigt bästa år. Det första halvåret av 2021 har präglats av ökade intäkter, som bland annat beror på att vi har fått väl betalt på den nordiska elbörsen för vår höga vattenkraftsproduktion. Men även satsningar inom nya affärer och vårt långsiktiga arbete med ständiga förbättringar ger ett positivt bidrag till resultatet.

Den torra sommaren vände ett överskott till underskott i den hydrologiska balansen. Detta märktes på spotpriset, som i norra Sverige under året har legat på strax över 40 öre/kWh, vilket kan jämföras med samma tid i fjol, då priset var strax under 13 öre/kWh.

Detta visar tydligt hur vädret och den hydrologiska balansen påverkar priserna och i förlängningen också oss som företag, och hur vi ständigt måste vara medvetna om hur snabbt det kan svänga.

Ett år som detta, där helårsprognosen ser riktigt positiv ut, ger oss möjligheten som företag att stå ännu stadigare inför tuffare år, men också att fortsätta omställningen till förnybar produktion och investera och reinvestera i våra produktionsanläggningar och vårt elnät.

Det ger oss även möjligheten att fortsätta bygga vår roll som möjliggörare till den gröna omställningen och utveckla våra satsningar på ett hållbart samhälle, till exempel när det gäller uppbyggnaden av laddinfrastruktur tillsammans med OKQ8.

Koncernens investeringstakt överstiger också föregående år, och förväntas öka ytterligare under resterande del av året. Huvudsakligen är den pådriven av satsningar på effekthöjning inom vattenkraften och den stora omställningen i Skellefteå-regionen.

 

Ta del av delårsrapporten på vår hemsida.

Artikeln på Cision

Till toppen
65 queries in 0.000 seconds, using 11.64MB memory
Web accelerated via IISpeed by We-AMP