26 november 2018

Skellefteå Kraft har nöjda och lojala kunder

Skellefteå Kraft står högt i kurs hos kunderna. Det visar den senaste kundundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI), där företaget positionerar sig en bra bit över branschindex inom samtliga undersökningsområden och på samtliga undersökningspunkter.

Rapportsammanställningen från SKI innehåller information om hur företagens kunder uppfattar dem utifrån egna upplevelser och faktiska kontakter – kort sagt vad som driver kunderna att bli och förbli kunder.

I årets undersökning av energibranschen konstaterar SKI att lokala bolag med en stark förankrad samhälls- och miljöprofil har de mest nöjda och lojala kunderna. En beskrivning som stämmer väl in på Skellefteå Kraft, där parametrarna kundnöjdhet och lojalitet i år fått ett ännu högre utslag bland privatkunderna jämfört med i fjol.

De företagskunder som är anslutna till Skellefteå Krafts elnät tillhör de som är mest nöjda i hela landet. Privatpersoner som är nätkunder rankar företaget som Sveriges näst bästa – en fantastisk bedrift då elnätsbranschen har den lägsta kundnöjdheten inom hela energibranschen.

Trenden inom energibranschen är ökade krav och förväntningar från kunderna, dels när det gäller aktörernas samhällsansvar men även angående transparens i arbetet med hållbar utveckling.

- Att kraven och förväntningarna på oss som energibolag ökar ser jag endast som positivt. Tidigare har det talats om att energibranschen är en lågintressebransch. Jag vill hävda att resultatet från årets SKI-undersökning pekar på motsatsen. Vidare ser jag resultatet som ett kvitto på att vi är inne på rätt spår inom Skellefteå Kraft. Vi vill driva och verka för att Sverige ska kunna leva upp till riksdagens mål om 100% förnybar elproduktion till år 2040, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef Marknad vid Skellefteå Kraft.

Artikeln på Cision

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET