7 september 2017

Blaiken vindkraftpark är invigd

Via en symbolisk start av en av Blaiken vindraftparks 99 verk förklarade idag Mikael Lindmark, vd vid Blaikenvind, och Emil Högberg, statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, en av Europas största vindkraftparker för formellt invigd.

Invigningsceremonin leddes av ägarna bakom parken, energibolagen Skellefteå Kraft och Fortum, som via det gemensamma bolaget Blaikenvind under sju år byggt parken. Parken, som även klassats som ett europeiskt demonstrationsprojekt, har byggts i fyra etapper och är med sina 99 turbiner Sveriges näst största landbaserade vindkraftpark.

- Vindkraften har en viktig roll i omställningen till en helt förnybar energiproduktion. Blaiken är ett exempel på hur vindkraften har utvecklats mot en alltmer konkurrenskraftig och effektiv energiproduktionskälla, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Vädret för dagen var av ett ovanligt slag för Blaikenområdet. Det var nästan helt vindstilla i parken där det vanligtvis är både kallt och blåsigt. Klimatet i Blaikenområdet gör vindkraftproduktionen där särskilt effektiv då luft vid lägre temperaturer har högre densitet och därför ger mer effekt. Men kylan ställer också höga krav på den tekniska utrustningen vilket drivit på utvecklingen av ny teknik under parkens framväxt.   

- Blaiken är Fortums första stora vindkraftsprojekt och bygget av den har bidragit till att öka vår egen kompetens inom vindkraft generellt och de utmaningar som det arktiska klimatet ger specifikt. Detta har vi stor nytta av idag när vi fortsätter utveckla och bygga vindkraft i Norden och i Ryssland. Jag vill även passa på att särskilt lyfta fram det goda samarbetet med Skellefteå Kraft, säger Per Langer, ansvarig Fortum Sverige.

De flesta av invigningens 160 gäster bestod av intresserad allmänhet som rest från både Skellefteå, Sorsele och Storuman för att vara med på firandet. Med bland gästerna fanns även flera riksdagsledamöter, landshövdingen från Västerbotten, Kinas ambassadör i Sverige, generaldirektörer från myndigheter och vindkraftsexperter. Inbjuden att förrätta ceremonin var Emil Högberg, nytillträdd statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

- Blaiken är inte bara ett väldigt viktigt tillskott av förnybar energi, vilket Sverige behöver. Det är också ett utmärkt exempel på hur ny teknologi kan användas för att bidra till hur vi tar oss an klimatutmaningen, säger Emil Högberg, statssekreterare. 

Fakta:
Skellefteå Kraft och Fortum har tillsammans i bolaget Blaikenvind AB byggt en av Europas största landbaserade vindkraftparker i Blaikenområdet. Arbetet har skett i fyra olika etapper och under 2017 har den fjärde, och sista, etappen avslutats. Blaiken vindkraftpark består nu av 99 vindkraftverk med en installerad effekt på 247,5 MW.

Den årliga produktionen på cirka 714 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 200 000 lägenheter och den totala investeringen har uppgått till cirka 3,3 miljarder kronor. Ägarandelar, Skellefteå Kraft 85 procent, Fortum 15 procent.

Området i Blaiken har i den nationella vindkartläggningen som genomförts av Uppsala universitet pekats ut som ett mycket bra område för vindkraftsproduktion med en medelvind på 7,5-8 m/s. Ytterligare en fördel är att det tack vare existerande vattenkraft i området är enkelt och kostnadseffektivt att ansluta vindkraftverken till det nationella stamnätet.

Blaiken vindkraftpark användes en kombination av nya teknologier som gör kraftverken unika i sitt slag. Dels användes så kallade växellådslösa direktdrivna magnetiska generatorer från Kina för att undvika problem med slitage på rörliga delar i växellådorna. För att det inte ska bildas is på rotorbladen har vindkraftverken utrustats med ingjutna kolfibermattor som värms upp när is bildas och ett varmluftssystem som cirkulerar i bladen, två teknologier som aldrig har använts tillsammans tidigare.

Blaiken vindkraftpark är klassad som ett demonstrationsprojekt och har beviljats ett bidrag på 15 miljoner euro via EU:s ramprogram NER300, som ska främja förnybar energi och utveckling av ny teknik. Detta innebär att andra aktörer inom industrin kan komma till Blaiken vindkraftpark för att lära sig, bland annat om det unika avisningssystemet.

Blaiken vindkraftpark i siffror:
99 vindkraftverk

Installerad effekt på 247,5 MW

Årlig produktion på ca 714 GWh/år

3,3 miljarder kronor investerade

Bidrag på 15 miljoner euro från NER300

Skapar 32 årsarbetstillfällen

100 meter tornhöjd i etapp 1 och 2, 90 meter tornhöjd i etapp 3 och 4

Rotordiameter 100 meter i etapp 1 och 2, 110 meter i etapp 3 och 4

Förväntas kunna bidra till att sänka koldioxidutsläppen med cirka 690 000 ton/år

Artikeln på Cision

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP