Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

23 januari 2017

Fibernätet i Skellefteå kommun byggs ut

De närmaste åren kommer 200 miljoner kronor att investeras i Skellefteå Krafts fibernät. ”Det känns jättebra! Ett väl utbyggt fibernät är viktigt för att Skellefteå ska vara en attraktiv plats att leva och verka i”, säger Anders Pettersson, VD Skellefteå Kraft Fibernät AB.

Nästan 8 av 10 hushåll i Skellefteå kommun har redan idag tillgång till bredband som är anslutet till ett fibernät och nu planeras utbyggnad av nya områden. Totalt handlar det om cirka 4000 hushåll och företag som ska anslutas inom de närmaste åren, bland annat i ett 40-tal byar runt om i kommunen.

En av byarna som kommer att få bredband anslutet till Skellefteå Krafts fibernät är Ersmarksbodarna där Maj Degerstedt bor och driver ett eget företag som sysslar bland annat med redovisning och bokföring.

- En stabil internetanslutning är en förutsättning för att driva företag på landsbygden idag. Här har vi väldigt dålig mobiltäckning och risken är stor att vi förlorar den fasta telefonin snart. Därför är vi väldigt glada för att det blir möjligt att ansluta oss till fibernätet, säger Maj Degerstedt.

Satsningen innebär dels förbättringar i nätet, dels att nätet byggs ut, och är värd omkring 200 miljoner kronor. Investeringen möjliggörs tack vare Skellefteå Kraft, EU och byarnas egna insatser.  

- Vi räknar med att efter den här satsningen kommer 90 procent av medborgarna i Skellefteå kommun ha tillgång till 1000 Mbps, säger Anders Pettersson.

Lyssna mer på vad Anders Pettersson har att säga om fibernätet i en film som du hittar här.

Mer om utbyggnad i nya områden finns på vår hemsida, där det även finns en utbyggnadskarta här.

Kontaktinformation:

Anders Pettersson, VD, Skellefteå Kraft Fibernät
anders.v.pettersson@skekraft.se
070-326 98 78

Maj Degerstedt, Ersmarksbodarna
0910 724340, 070-558 31 41