23 november 2020

Driftsäkerhet rankas högt i turbulenta tider - Skellefteå Kraft får bäst betyg

Förstaplats i fem av sex kategorier för Skellefteå Kraft. Det är resultatet när Sveriges energikunder rankar hur nöjda de är med sina leverantörer i den senaste kundundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Seved Lycksell affrsomrdeschef Skellefte Kraft Infraservice i kraftvrmeverket p Hedensbyn i Skellefte
Seved Lycksell, affärsområdeschef Skellefteå Kraft Infraservice, i kraftvärmeverket på Hedensbyn i Skellefteå. Foto: Paulina Holmgren/Skellefteå Kraft
 

SKI:s sammanställning av rapporten innehåller information om hur kunderna till landets energiföretag uppfattar företagen utifrån egna upplevelser och faktiska kontakter – vad som gör att dessa kunder blir, och förblir, kunder.

Under undersökningen har SKI sett spår av det nya normala till följd av den pågående coronapandemin.

Då många jobbar hemma och har barn som genomgår distansundervisning, blir kunderna påverkade av störningar och avbrott på ett annat sätt än tidigare. I årets undersökning har faktorer som leveranskvalitet och pålitlighet lyfts fram av kunderna som viktiga faktorer i större utsträckning än tidigare.

 

Fyra av Skellefteå Krafts fem förstaplatser återfinns i kategorierna för fjärrvärme och elnät – områden vars driftsäkerhet blir allt viktigare i den turbulenta situation som samhället befinner sig i under coronapandemin.

Såväl fjärrvärme som elförsörjning påverkar vardagen både för de som fysiskt måste vara på sin arbetsplats och för de som jobbar allt mer hemifrån.

- Vi har under flera år lagt stora resurser, och fortsätter att göra det, för att utveckla ett modernt och välunderhållet elnät med bra kapacitet och som är tåligt mot väder och vind – något som krävs för att våra kunder ska få en trygg och säker leverans. Medarbetarna på Energiservice, som jobbar hårt ute på fältet, är givetvis en betydelsefull del av detta fina resultat, säger Seved Lycksell, affärsområdeschef Skellefteå Kraft Infraservice, och fortsätter:

- Det känns också jätteroligt att även fjärrvärmen rankas högt av våra kunder. Fjärrvärmen är oerhört viktig och kommer att få en allt viktigare roll i framtidens hållbara lösningar – det är en pusselbit som vi inte kommer att kunna vara utan i vårt arbete mot ett samhälle som drivs med 100 procent förnybar energi.

 

I totalt tre kategorier har Skellefteå Kraft i år tagit en ny förstaplats. En av dessa kategorier är företagskund elhandel.

- Det här känns extra kul eftersom vi vet att det här har varit ett utmanande år för många av våra företagskunder. Vi förstår att många kunder har det tufft i och med coronapandemin, och det känns bra att vi under dessa förutsättningar har kunnat hjälpa dem på ett bra sätt så att det känner sig nöjda med vårt samarbete, säger Lars Lundmark, affärsenhetschef försäljning på Skellefteå Kraft.

- Vi är också glada och tacksamma över att våra privatkunder fortsatt rankar oss högt.

Nytt för i år är att SKI även mäter kundnöjdhet gällande fibernät. Där rankas Skellefteå Kraft klart över branschen i så gott som samtliga områden.


Kundkategorier och Skellefteå Krafts placeringar 2020 (2019 i parantes)

Privatkund Elnät: 1 (1)

Företagskund Elnät: 1 (1)

Privatkund Fjärrvärme: 1 (4)

Företagskund Fjärrvärme: 1 (2)

Privatkund Elhandel: 4 (1)

Företagskund Elhandel: 1 (3)

Artikeln på Cision

Till toppen
Powered by PageSpeed