15 januari 2019

Tionde året som Skelleftebornas julgranar värmer bygden

För tionde året i rad pågår insamlingen av uttjänta julgranar i centrala Skellefteå. Granarna återvinns och blir till el och värme vid kraftvärmeverket i Hedensbyn, som sedan bidrar till att hålla hushållen i Skellefteå varma under vintern.

Skellefte Kraft samlar in julgranar och anvnder dem fr att producera vrme

Julgransinsamlingen har varit återkommande sedan vintern 2008/2009. Under dessa år har tusentals Skelleftebor bidragit med tiotusentals granar (70-130 ton). Istället för att Skellefteåborna själva ska köra den utslängda julgranen till återvinningen, erbjuder Skellefteå Kraft sig att hämta upp julgranen utanför huset. I samarbete med Samhall transporteras den till kraftvärmeverket på Hedensbyn.

 –  För att nå Sveriges mål, ett 100 procent förnybar energiproduktion till 2040, är ingen insats för liten. Litet som stort kan alla vara med och bidra, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef Värme vid Skellefteå Kraft.

Tillsammans med andra restprodukter från sågverksindustrin som till exempel sågspån och bark eldas granarna upp i kraftvärmeverket och bidrar då till att värma upp vattnet i fjärrvärmenätet, som i sin tur värmer upp villor eller lägenheter. På det här sättet blir granarna inte avfall, utan en råvara. Det handlar om att göra minimalt avtryck på miljön.

– En win-win situation då vi får arbete för vår personal och gör en viktig insats för miljön, säger Anders Marklund, Samhall.

I Skellefteå Krafts fjärrvärmeproduktion används främst restprodukter från den lokala skogsindustrin. Att ta tillvara på en julgran utan barr kan generera cirka 16 kWh, vilket motsvarar en dusch på ungefär en halvtimme.

För mer information kontakta:
Ulf Hedqvist, affärsenhetschef Produktion Värme, Skellefteå Kraft
Epost: ulf.hedqvist@skekraft.se
Mobil: 0910-77 26 89

Anders Marklund, områdeschef, Samhall
Epost: anders.marklund@samhall.se
Mobil: 0910 – 73 42 51

Artikeln på Cision

Till toppen
Powered by PageSpeed