30 maj 2018

Hans Kreisel blir ordförande i GEODE

Skellefteå Krafts koncernchef Hans Kreisel har valts till ordförande i den europeiska branschorganisationen GEODE. Organisation företräder lokala gas- och elnätsägare, totalt 1 200 privata och offentligt ägda företag från 15 länder.

Drivet av den globala klimatutmaningen håller samhället på att ställa om till förnybar energiproduktion samtidigt som digitalisering och förändrade kundbeteenden är tydliga trender. Lokala gas- och elnätsägare spelar en viktig roll i förändringen som möjliggörare av exempelvis en mer decentraliserad och väderberoende produktion, en mer flexibel elanvändning och en fungerande laddinfrastruktur.

- Det pågår stora förändringar i Sverige som styrs från Europa. Det är viktigt att Sverige är med och påverkar besluten i en riktning som gör att vi har en fortsatt stark ställning i utvecklingen. GEODE samlar de lokala nätägarnas perspektiv, vars röst behöver komma fram när ny lagstiftning utvecklas, säger Hans Kreisel

Hans Kreisel är koncernchef för kommunägda Skellefteå Kraft, Sveriges femte största elproducent och ägare av 1 200 mil elnät som sträcker sig i nio kommuner. Hans har lång erfarenhet av ledande positioner inom Eon i Sverige, Baltiska Staterna, Polen och Tyskland. Han är visionär och målmedveten, fast besluten att förändra inte bara det egna bolaget utan hela energibranschen.

- Jag ser GEODE som en mycket kompetent företrädare för Europas lokala nätägare och ser fram emot att bidra till att stärka organisationens roll i utvecklingen framåt.

Hans Kreisel tillträdde sitt ordförandeskap den 29 maj.

GEODE
Geode är en europeisk lobbyorganisation som företräder lokala gas- och elnätsägare, totalt 1 200 privata och offentligt ägda företag från 15 länder. Skellefteå Kraft är medlemmar i Geode.

Artikeln på Cision

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET