Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Skellefteå Krafts kontorshus

Skellefteå Krafts höga kontorshus intill E4:an stod klart 2009.
Huset, som ritades av General Architecture, har uppmärksammats i olika media och nominerats till flera priser, bland annat World Architecture Festival i Barcelona.

Målet med byggnaden är att den ska vara underhållsfri i 100 år, vilket gör att vi har satsat på hög kvalitet rakt igenom i material, ytskikt och byggnadssätt.

Husets gestaltning bygger på en klassisk arkitektonisk ordning som står över mode och trender. Det ansluter till vårt tidigare kontor och har ett sex våningar högt atrium i byggnadens centrum.

Redan 1952 köpte Skellefteå Kraft (då Skellefteå Stads Kraftverk) ett markområde i kvarteret Sirius. Det skulle dock dröja till 1 mars 1963 innan Kraftverksstyrelsen beslöt att projektera den första byggnaden i kvarteret. Byggnaden var det som idag är Skellefteå Krafts huvudbyggnad. Där satt inte bara Skellefteå Kraft utan flera våningar var uthyrda till externa företag.
Kvarteret växte sedan under Skellefteå Krafts flagg. Scandic Hotel flyttade in i kvarteret 1989 och 1994 invigdes nya kontorslokaler öster om Expolaris Center med Försäkringskassan som första hyresgäst, Stadsbiblioteket flyttade 1995 till Expolaris Center och kontoren i påbyggnaden på Stadsbiblioteket togs i bruk 2005.

Under hösten 2015 sålde Skellefteå Kraft tillsammans med Skellefteå Kommun en mängd fastigheter till fastighetsbolaget Diös, där ingick bland annat de byggnader där Scandic Hotel samt Försäkringskassan huserar.

Fakta Skellefteå Krafts kontorshus

Total yta: 9800 kvadratmeter inklusive garage
Byggnaden består av en kombination av kontorsrum och landskap med cirka 200 arbetsplatser.

Höjd 39 meter från markyta bottenplan
12 våningar från innergården och 11 våningar från E4-sidan och parkering.

Platsgjuten betongstomme.

Fasaden som övriga hus i kvarteret i koppar plus gips, stål, betong, björk, linoleummattor, sten och färg (utan väv) för att ha ett så friskt hus som möjligt.

Yttertaket på den lägre delen är sedumtak. Högdelen har ett rostfritt tätskikt.

Stengolv av jämtländsk kalksten

Det har använts cirka 5400 kubikmeter betong, 55 ton koppar, 1,25 millimeter tjock
610 ton armering och 886 stycken fönster.