Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

I täten av Europas batteriforskning

Laddningsbara batterier spelar en stor roll i omställningen till ett liv som inte tär på jordens begränsade resurser.
Därför är de två forskarna Kristina Edström och Daniel Brandell och deras världsledande forskarteam mottagare av forskningspengar som Skellefteå Krafts förnybara reklam genererat.

Att få framtidens batterier att hålla allt längre – det är en av de stora uppgifterna för Ångström Advanced Battery Centre, ett forskningscenter inom Uppsala universitet.

Forskningen här spänner över ett brett spektra – från grundforskning om batterier till mer specifika områden, som hur nästa generations elfordon kommer att drivas.

Centret består av närmare hundra forskare. Kristina Edström, världsledande forskare inom området, leder arbetet tillsammans med forskarkollegan Daniel Brandell, som ansvarar för den operativa verksamheten.

Kristina Edström, världsledande forskare inom området, går i täten för Europas batteriforskning.

De två, som är professorer i oorganisk kemi respektive materialkemi, har under de senaste tio åren samarbetat kring forskningen om de olika komponenterna i litium jon-batterier.

– Vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt, konstaterar Daniel Brandell.

– Jag har en bakgrund med att jobba främst med modellering, medan Kristina har jobbat mer experimentellt.

Laddningsbara batterier med sin förmåga att lagra energi, lyfts ofta fram som en nyckelfaktor i omställningen till 100 procent förnybart. Det är nämligen en viktigt del i framtidens energisystem med stor del väderberoende sol- och vindkraft.

– Den förnyelsebara omställningen är en av de absolut största framtidsfrågorna – om inte den allra viktigaste. Vi måste ställa om. Det finns ingen annan väg, slår Daniel Brandell fast.

Europa på gång med batteriproduktion

I dag tillverkas den allra största delen av världens batterier i Asien. Men i Europa jobbas det hårt för att den europeiska batteriproduktionen ska komma igång.

Forskarna på Ångström Advanced Battery Centre är en viktig del i det europeiska forskningsarbetet.

Daniel Brandell forskar på batterier och nyckeln till framtidens energilagring

– Vi är många som drivs av samhällsnyttan – det är bra för Sverige att vi har den här forskningen när den förnybara tekniken slår igenom i landet.

Och ja, speciellt i Skellefteå, säger Daniel Brandell, som tänker på batterifabriken som byggs i staden.

– Det är bland det häftigaste som har hänt, att det har blivit en cellproduktion i Sverige.

Det är jättebra för svensk industri och fordonsindustri att få en direkt koppling till celltillverkarna.

Platsen – en framgångsfaktor

Brandell lyfter också fram platsen som en framgångsfaktor.

– Att det ligger i Skellefteå är jättebra på många sätt. När intentionen är att göra bra miljövänliga batterier, då gäller det att produktionen gör så lite miljöpåverkan som möjligt.

Det är energikrävande att tillverka batterier, och i norra Sverige finns det bra tillgång till ren energi.

Batterier är nyckeln till framtiden

Ångström Advanced Battery Center, Nordens största grupp inom batteriforskning, forskar på att utveckla allt bättre batterier som klarar utmaningarna i framtidens hållbara samhälle.