Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Felaktiga priser på fasta elhandelsavtal

Från midnatt fram till tidig morgon den 1 september inträffade ett systemfel hos Skellefteå Kraft. Det resulterade i felaktiga priser på fasta avtal på hemsidan, Mina sidor och i mobil-appen.

Uppdatering 19 december 

Nu har Allmänna reklamationsnämnden (ARN) tagit beslut i ärendet. 

Uppdatering 2 september 10.32

Information om kreditupplysning: Vi kan inte ta bort en upplysning i efterhand. Denna upplysning kommer däremot inte påverka personens kreditvärdighet och den är heller inte synlig för någon annan.

Uppdatering 1 september 16.00

Vi har nu skickat information via e-post till berörda kunder, samtliga kommer också att få information i brevlådan.

När det gäller informationen om att de avtal som tecknades under denna period inte är giltiga så hänvisar vi till avtalslagen, 32§.

Enligt avtalslagen behöver ett företag inte sälja till ett felaktigt pris om priset tydligt är fel, det vill säga i det aktuella fallet att priset är så lågt att kunden borde ha förstått att det inte är korrekt.

För mer information se Avtalslagen 32§, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) | Lagen.nu

Uppdatering 1 september 11.54

De avtal som tecknades under denna period är inte giltiga givet uppenbara felaktiga priser och vi kommer att kontakta berörda kunder. Ärendet har största prioritet hos oss och vi beklagar att detta har inträffat. Just nu arbetar våra tekniker hårt för att hitta orsaken till felet.