Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar om vår förnybara reklam

Hur mycket CO2 släpper en vanlig reklamfilm ut?
En nyinspelad reklamfilm släpper i snitt ut 4 700 kg CO2. Den stora boven är
transport, men inspelningsplats och material är också starkt bidragande.

Hur mycket motsvarar det?
Räknat på bilresor med fossila drivmedel, och ett medelvärde på 150 g utsläpp per kilometer, behöver du köra 31 333 km för att släppa ut 4 700 kg. Det motsvarar nästan hela jordens omkrets vid ekvatorn.

Jämför vi med flyg, motsvarar det 31 enkelresor (per passagerare) mellan Stockholm och Paris. Det kan också vara intressant att nämna att 214 träd behöver ett år på sig att absorbera 4 700 kg CO2.

Hur mycket släpper Skellefteå Krafts filmer ut?
Våra filmer släpper i snitt ut 4,2 kg CO2.

Hur har ni räknat ut det?
Uträkningarna är baserade på de reklamfilmer Skellefteå Kraft producerat mellan 2018 och 2024, vilket omfattar 21 reklamfilmer med en total reklamfilmslängd på 10 minuter och 4 sekunder. 

Enligt Adgreens Carbon Calculator släpper en typisk reklamfilmsproduktion ut 4.7 ton C02 och enligt information som matats in i mätverktyget, har Skellefteå Krafts reklamfilmer släppt ut totalt 0,0875 ton = 87,5 kg.

För att beräkna den procentuella skillnaden i CO2-utsläpp mellan Skellefteå Krafts reklamfilmer och en genomsnittlig reklamfilm används följande formel:

Procentuell skillnad = (4,7 ton – 0,0875 ton) / 4,7 ton = 0,9814 ≈ 98 %

Detta visar en betydande minskning i utsläpp för Skellefteå Krafts reklamfilmer jämfört med standardproduktionsnivåer. Beräkningen innebär att Skellefteå Krafts reklamfilmer har ungefär 98,14% lägre CO2-utsläpp än genomsnittliga reklamfilmer.

Var får ni era filmklipp från?
Från bildbanker som iStock, Getty Images, Shutterstock m.fl.

Vad är 100 % förnybar kraft?
100 procent förnybar kraft är elektricitet från förnybara energikällor. Källorna förnyas naturligt och kontinuerligt i naturen och inkluderar primärt solenergi, vindkraft och vattenkraft. De förbrukar inga resurser som inte kan återskapas, och de släpper inte ut växthusgaser som bidrar till global uppvärmning.

 

Vår reklam slår
alla rekord


 

4 700 mot 4,2

Med transporter, material och annat snittar en vanlig nyinspelad reklamfilm på 4 700 kg CO2 i utsläpp. Vi hamnar betydligt lägre – ynka 4,2 kg per film.

Teckna elavtal – enkelt, snabbt och 100 % förnybart