Samarbete med Hjärnfonden, för en hållbar framtid

Hjärnan är utan tvekan vårt viktigaste organ och att sköta om den på olika vis är viktigt för oss alla. Livet sitter i hjärnan.

Genom att lära oss mer om hjärnans potential, hur vi fattar beslut och hur vi kan bota sjukdomar och funktionsnedsättningar som drabbar hjärnan kan vi hjälpa till att förbättra villkoren för många människor.

Naturligt att stötta Hjärnfonden

Därför, och för att vi jobbar med energi varje dag året runt, känns det naturligt för oss på Skellefteå Kraft att sponsra Hjärnfonden som finansierar forskning kring hjärnan.

Samhället är beroende av att vi tar reda på hjärnans potential. Både att vi lägger mer resurser på forskning kring hjärnan och dess ohälsa men också att forskningen implementeras i skolan, arbetslivet och i samhället i stort.

90 procent av vår kunskap om hjärnan har vi lärt oss de senaste 20 åren och det finns fortfarande mycket kvar att utforska.

Stort behov av forskning

Forskningen kring hjärnan, dess fantastiska kapacitet men också hur den sjuka hjärnan botas, är ett område som behöver mer resurser.

De allra flesta har någon i sin närhet som är drabbad. Hjärnan berör oss alla och därför är det viktigt för oss att vara med och hjälpa till.

Hjärnfonden finansierar forskning och delar ut stipendier och anslag.

Om Hjärnfondens forskningsstöd
Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel.

Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen hos allmänheten om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

De delar varje år ut forskningsbidrag om 500 000 kronor per år i antingen ett eller två år till etablerade forskare inom neurovetenskap vid svenska universitet. Dessutom delas stipendier ut om 300 000 kronor till unga forskare som nyligen avlagt doktorsexamen.

2017 delade Hjärnfonden ut 50,4 miljoner i forskningsbidrag och stipendier. Här presenterar vi den forskning som Hjärnfonden gett pengar till de senaste åren.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET