Manualer och skötselanvisning till fjärrvärme

Fjärrvärme är bekymmersfritt och driftsäkert.

Fjärrvärmecentralen bygger på beprövad och enkel teknik och behöver i stort sett ingen tillsyn.

Har du någon fundering kontakta vår Kundservice.

Manualer

Några gånger per år bör du se till din anläggning och göra enkla underhållsåtgärder. Här hittar du en broschyr med skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Cetetherm, 1997-2004

Alfa Laval, 2005-2007

Metrotherm, 2008-

Manualer för reglerutrustning

Fabrikat och modell på din central

Är du osäker på fabrikat och modell på din central?

Du hittar ofta leverantörsnamnet på utsidan av den vita kåpan eller luckan. Modellbeteckningen hittar du på märkt skylt som ofta sitter på bottenplattan.

För reglercentralen står typbeteckningen under luckan.

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP