Din elmätare

Din elmätare är fjärravläst och du betalar i efterhand för den el du har förbrukat.

För att vi ska ha kontakt med din elmätare är det viktigt att du slår av rätt strömbrytare om du vill stänga av elen.

Här hittar du bland annat manual till din elmätare och information om mätarsäkring och vilka olika storlekar som finns.

Mätarsäkring

För att du har tillgång till elnätet betalar du en fast årsavgift, abonnemangsavgift. Hur mycket du betalar beror på vilken mätarsäkring du behöver.

Mätarsäkringen måste klara den belastning som dina elektriska apparater och lampor kräver när de används samtidigt. Om elsystemet överbelastas löser säkringarna ut.

Storlek på mätarsäkring

 Vilken mätarsäkring du har kan du läsa på fakturan. Du kan också se det på passdelen som sitter innanför mätarsäkringen.

Passdelen har olika färg beroende på storlek:

Färg Säkringsstorlek Årlig elförbrukning Maximalt effektuttag
Grå 16 A 0-20 000 kWh 11 kW
Blå 20 A 20 000-25 000 kWh 14 kW
Gul 25 A 25 000-30 000 kWh 17 kW
Svart 35 A 30 000-40 000 kWh 24 kW
Vit 50 A 40 000-55 000 kWh 35 kW
Koppar 63 A 55 000-70 000 kWh 44 kW

OBS! Angivelserna för hur hög årlig årsförbrukning och vilket maximalt effektuttag mätarsäkringen tål är inte exakta utan kan endast ses som en fingervisning. Alla anläggningar är olika och vilken momentan förbrukning och vilket effektbehov just din anläggning har och därmed vilken mätarsäkring som just du behöver bör alltid kontrolleras av en auktoriserad elinstallatör.

Ändra mätarsäkring

För att ändra mätarsäkring kontaktar du en auktoriserad elinstallatör. Det är installatörens ansvar att anmäla säkringsändringen till oss och vi gör säkringsändringen när vi fått in anmälan från din installatör. Vi kan som längst backa en säkringsändring till den första dagen i den månad som vi mottar installatörens anmälan, så det är viktigt att de skickar in den i tid.

Kom ihåg att du endast får säkra ner en gång varje 12:e månad. Säkra upp får du göra hur ofta du vill. Om du säkrar upp och utökar din anslutning till över 25 A så kan det tillkomma en kostnad för detta.

Sitter din elmätare inomhus?

Vi rekommenderar att elmätaren flyttas ut till ett fasadskåp.

Fördelar med att flytta till fasadskåp:

  • Brandsäkerheten ökar när gammalt material i mätartavlor, centraler, ledningar och genomföringar ersätts av nytt material.
  • Det blir lättare för dig att ansluta el till en sidobyggnad. Anslutningen kan då göras i fasadmätarskåpet och behöver inte gå till elcentralen inne i huset.
  • En kall mätarsäkring klarar högre belastning och håller längre när energibehovet i din fastighet är stort.
  • Du behöver inte vara hemma vid kontrollavläsningar och service av elmätaren.
  • Vi på Skellefteå Kraft Elnät får en tydligare och mer lättåtkomlig leveranspunkt eftersom den punkten finns just i mätarskåpet.
  • För att flytta ut elmätaren anlitar du en auktoriserad elinstallatör som ansvarar för att anmäla detta till oss.

Stäng av elen

Vi behöver kunna läsa av din elmätare varje dag. Därför behöver fjärravläsningen fungera som den ska.

Om du av någon anledning behöver bryta strömmen till din anläggning en längre period är det därför viktigt att du gör det på rätt sätt.

Önskar du att bryta strömmen så gör du det enkelt på elmätarens inbyggda brytare. Då används ingen el, men din elmätare har fortfarande ström och kan rapportera in dina mätvärden.

Här hittar du instruktioner för hur du stänger av strömmen på rätt sätt.

Ta bort en elmätare

Om du har flera mätare i huset och vill ta bort en eller flera av dem men fortfarande ha kvar din elanslutning, anlitar du en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören informerar oss om ändringen.

Manualer till elmätare

Här finns manualer i pdf till några av våra vanligaste mätare.

Aidon 5530

Aidon 653X

Landis +Gyr ZME 120

Landis+Gyr ZMF 120

Landis+Gyr ZMF 110

Här kan du ta del av dina konsumenträttigheter.

Till toppen
Powered by PageSpeed