Grävning och installation av fiber

På denna sida beskriver vi steg för steg hur det går till fram till färdig fiberanslutning och vad du behöver göra.

Ladda ned en pdf om hur du förbereder anslutningen

1. Planering

Det är viktigt att du planerar arbetet eftersom vår utrustning kommer att monteras direkt innanför väggen där kabeln går in i huset. Utrymmet måste vara torrt, hålla normal rumstemperatur och ligga i entré- eller källarplan ovan marknivå. Utrustningen behöver en yta på minst 35×35 centimeter.

På insidan av väggen behöver du ett vägguttag med 230 volt inom 1,5 meter, eftersom utrustningen behöver ström för att fungera. Det bör vara möjligt att ansluta till befintliga tv- och telefonuttag om du är intresserad av de tjänsterna.

2. Tomtarbete

Fiberanslutning markeringsnät och optofiber

Du ansvarar för att gräva ett kabeldike på din egen tomt, eller enligt överenskommelse, och lägga ner slang och markeringsnät. Vi kommer att göra en markering vid din tomtgräns, som visar varifrån du ska gräva. Den informationen får du tillsammans med offerten eller genom ett hembesök.

Vår entreprenör ger dig sedan information om grävningen via ett kort i brevlådan eller per telefon. Från vår markering vid tomtgränsen gräver du ett 40 centimeter djupt kabeldike till den punkt på husväggen där du vill få fiberkabeln indragen. Du får inte göra tvära svängar och botten måste vara så plan som möjligt.

Grävning och installation av fiber

Beställ utsättning för att undvika avgrävningar av telefon-, el- eller fjärrvärmeledningar. Det kan göras kostnadsfritt på ledningskollen.se.

Du bör inte gräva närmare än 50 centimeter från fjärrvärmerör eller 1,5 meter från vatten- och avloppsrör. Men att korsa dessa rör går bra. Är du osäker var de är placerade, kontrollera på din vvs-ritning eller kontakta kommunens kundtjänst.

Slangen och markeringsnätet som ska placeras i kabeldiket levereras av vår entreprenör. Leverans av slang och markeringsnät sker efter det datum som står angivet på grävkortet.

3. Förläggning och återfyllning

När slang och markeringsnät är plats kan du börja fylla igen diket. Börja återställningen med att placera slangen i kabeldiket. Fyll därefter ett cirka 10 centimeter tjockt skyddande lager med fin jord eller sand ovanpå slangen. Det är viktigt att jorden eller sanden inte innehåller stora stenar eller annat som kan skada slangen.

På detta lager lägger du sedan det gröna markeringsnätet. Nätet innehåller en metalltråd som fungerar som hjälp vid kabelutsättning. Nätet fungerar även som visuell varning vid risk för avgrävning. Sedan kan du varsamt fylla hela kabeldiket utom cirka en meter vid husväggen och i början av kabeldiket för att underlätta vid fiberinstallationen.

Tänk på att försöka markera runt den öppna gropen i början av kabeldiket om den är nära väg eller gångbana för att förebygga olycksrisken.

4. Dragning av optofiber

Efter en tid drar vi in optofiber i slangen och den lämnas i en slinga utanför husväggen.

5. Håltagning och montering

Nästa steg är att vi kontaktar dig och bokar en tid för tillträde till huset. Det borras ett hål i ytterväggen enligt din anvisning i entre- eller källarplan och vi installerar vår utrustning inne i huset. Det är från den du sedan kopplar på din utrustning eller drar ditt eget datanät inne i huset. När installationen är klar och utrustningen driftsatt kan du börja använda den.

6. Aktivering av bredbandet

När nätet är driftsatt är det dags att aktivera ditt bredband och beställa tjänster för internet, tv och telefoni på bredbandsportalen skekraft.net.

Anslut kabeln
Sätt in nätverkskabelns ena ände i uttaget och den andra i din dator. När du startar din webbläsare kommer du automatiskt till vår bredbandsportal skekraft.net.

 

Välj tjänster
Jämför utbudet av tjänster och leverantörer på portalen och välj det som passar just dig. Du beställer direkt på sidan och kan vara igång med internet på några minuter.

7. Besiktning

När det är dags för besiktning kommer vi att kontakta dig för att få tillträde till ditt hem.

 

Till toppen