Solberg

Vår senaste vindkraftsatsning är Solberg vindkraftpark som vi  bygger tillsammans med Fortum.

Parken ligger nordväst om Örnsköldsvik, cirka 30 km söder om Åsele i Västernorrlands län. Området kring Solberg kännetecknas av höga medelvindar (7,5 m/s på 120 m höjd) och är lämplig för storskalig vindkraftsproduktion. Parken består av 22 stycken vindkraftsverk av typen Vestas V126 med en effekt på 3,45 MW. Den årliga nettoproduktionen är beräknad till 253 GWh. Skellefteå Kraft äger 50 procent av parken.

Fakta
Antal vindkraftverk 22
Tornhöjd 117 m
Rotordiameter 125 m
Total effekt 76 MW
Årsproduktion 253 GWh

 

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP