Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Bureå

Skellefteå Kraft äger en mindre vindkraftpark på Storgrundet i Bureå, med tre vindkraftverk som varit i drift sedan 2003.

Maxproduktionen för respektive vindkraftverk är 600 kW och vindkraftparken har en årsproduktion på 3 GWh vilket motsvarar drygt 100 eluppvärmda villor.

De tre vindkraftverken har uppnått sin tekniska livslängd och därför kommer att monteras ner 2023. Vi påbörjar arbetet under vecka 37 och räknar med att vara klara i slutet av oktober.

Fakta
Antal vindkraftverk 3
Tornhöjd 63 m
Rotordiameter 44 m
Total effekt 3 MW
Årsproduktion ca 2700 MWh