Bureå

Skellefteå Kraft äger en mindre vindkraftpark på Storgrundet i Bureå, med tre vindkraftverk som varit i drift sedan 2003. Maxproduktionen för respektive vindkraftverk är 600 kW och vindkraftparken har en årsproduktion på 3 GWh.

Fakta
Antal vindkraftverk 3
Tornhöjd 63 m
Rotordiameter 44 m
Total effekt 1,8 MW
Årsproduktion ca 2700 MWh

Till toppen
Powered by PageSpeed