31 maj 2016

Skellefteå Kraft investerar i förbättrad fiskvandring

Skellefteå Kraft har under flera år arbetat med att förbättra fiskvandringen förbi vattenkraftstationen i Hednäs. Den befintliga fisktrappan har justerats, en avledare för fiskyngel har installerats och gropar i spillfåran har gjutits igen för att säkerställa att fisk som vandrat upp vid spill inte blir kvar i groparna när spillet upphör. När det visade sig att fisk fortfarande strandar i spillfåran beslutade Skellefteå Kraft att starta en förstudie för att utreda vilka ytterligare åtgärder som är möjliga att göra för att fiskar bättre ska kunna passera anläggningen både uppströms och nedströms.

Ett antal alternativ har undersökts och nu har Skellefteå Kraft beslutat investera drygt 15 miljoner kronor i flera nya åtgärder. Ett fingaller för att leda nedströms vandrande fisk förbi kraftstationen kommer att installeras och den befintliga fiskvägen ska förbättras. Från spillfåran byggs en alternativ väg för fisk som vandrar upp vid spill.

-        Åbyälven har höga naturvärden och en egen vildlaxstam och då Hednäs är den enda kraftstationen i vattendraget är vi övertygade om att åtgärderna kommer att få bra effekt, säger Pär Forsberg, affärsenhetschef vattenkraft, Skellefteå Kraft.

I utredningen inför detta beslut har Skellefteå Kraft beaktat både miljö, ekonomi och samhälle och kommit fram till att den långsiktigt bästa lösningen är att utföra dessa åtgärder med fortsatt produktion av förnybar energi.

-        Vi vill kombinera produktion av vattenkraft med att ta stor hänsyn till den lokala miljön. Vattenkraft bidrar till trygg elförsörjning med minimal klimatpåverkan. Genom att balansera dessa delar kan vi bygga ett hållbart samhälle, säger Pär Forsberg.

Artikeln på Cision

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET