24 april 2018

Vattenkraftbolag satsar 10 miljarder i miljöfond

Skellefteå Kraft har tillsammans med sju andra stora vattenkraftföretag i Sverige nu bildat Vattenkraftens Miljöfond AB. Bolagen satsar 10 miljarder kronor under en 20-årsberiod för att finansiera miljöåtgärder så att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor.

Utgångspunkten för projektet har varit Energi­överenskommelsen som slöts sommaren 2016 där det beslutades att vattenkraftbranschen fullt ut ska finansiera kostnaderna för arbetet med att uppnå moderna miljövillkor. Regeringen lade nyligen fram en proposition som grundar sig på överenskommelsen och som innebär att en avvägning mellan miljö- och energiintresset på nationell nivå införlivas i rättssystemet.

- Vi tycker det är viktigt att vattenkraft miljöanpassas där det ger mest nytta men också att kraftverk som bidrar mest till ett stabilt och klimatvänligt elsystem prioriteras utifrån detta. Med en nationell prövningsplan och vår fondfinansiering kan vi åstadkomma bägge, säger Hans Kreisel, koncernchef, Skellefteå Kraft.

Hur Vattenkraftens Miljöfond ska fungera och organiseras har utvecklats i ett projekt som pågått under cirka 1,5 år. Igår, måndagen den 23:e april, skrev de åtta företagen på ett aktieägaravtal och går därmed från ord till handling.

- Det är viktigt att branschen tar ansvar för sina miljöutmaningar och vi ser positivt på att vi som står för nästan all vattenkraftproduktion bidrar till att det görs mer investeringar för att förbättra vattendragens ekologiska status, säger Hans Kreisel.

Vattenkraftens Miljöfond AB beräknas kunna starta sitt arbete i början av 2019 och ska handlägga ansökningar om ersättning, ta in medel från delägarna, sköta utbetalningar och informera om fondens verksamhet. Alla vattenkraftproducenter som åläggs miljöförbättrande åtgärder inom ramen för den nationella prövningsplanen kan ansöka om ersättning. Det kan handla om installation av faunapassager, intagsgaller och liknande åtgärder. I vissa fall kan det också handla om att en hel anläggning behöver rivas. Det i sin tur kan innebära en rad kostnader som exempelvis återställande av dammar.

- Fonden kommer att bli en av de största finansiärerna av miljöinvesteringar i Sverige och kommer att göra stor nytta för vattenmiljön, säger Hans Kreisel.

Fonden finansierar 85 procent av kostnaden för åtgärder samt ersätter produktionsbortfall. För Skellefteå Krafts vattenkraftverksamhet kommer det att vara möjligt att ansöka om fondmedel för att göra åtgärder i vissa anläggningar.

- Vi beräknar att det finns behov av miljöåtgärder främst i våra mindre anläggningar men det kan finnas även kring de större anläggningarna, säger Hans Kreisel.

De bolag som finansierar Vattenkraftens Miljöfonden är Fortum, Jämtkraft, Mälarenergi, Skellefteå Kraft, Statkraft, Tekniska verken i Linköping, Uniper och Vattenfall.

Artikeln på Cision

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET