1 juni 2017

Skellefteå Krafts satsar på framtiden - gör bättre resultat än budget

Inledningen av 2017 har präglats av mycket låga elcertifikatspriser medan elpriserna varit högre än samma period 2016. Lägre vattenkraftproduktion och satsningar på affärsutveckling under årets första fyra månader förklarar periodens minskade resultat jämför med förra året.

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 409 miljoner kronor jämfört med 1 376 miljoner kronor motsvarande period 2016.
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden 1 januari till 30 april uppgick till 244 miljoner kronor jämfört med 273 miljoner kronor motsvarande period 2016.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 228 miljoner kronor jämfört med 255 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
  • Investeringarna uppgick till113 miljoner kronor jämfört med 69 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Joachim Nordin, ekonomichef

Under årets första fyra månader levererar Skellefteå Kraft ett lägre resultat än samma period förra året. Samtidigt är resultatet betydligt bättre än vad som budgeterats. Det beror främst på att de extremt låga magasinsnivåerna i slutet av 2016 sänkte förväntningarna på vattenkraftaffärens resultat. Tillrinningarna hittills 2017 har dock varit högre än normalt vilket, i kombination med god planering och ett optimerat körsätt av kraftstationerna samt ett bra underhåll, bidragit till ett bättre resultat än förväntat. En bättre medelvind under perioden har dessutom resulterat i en högre produktion av vindkraft än föregående år.

Periodens resultat påverkas även av de beslutade satsningarna på affärsutveckling inom bland annat sol och lagring, laddning och transporter samt att attrahera energiintensiv verksamhet. Vi fortsätter att reinvestera och utveckla vårt elnät för att möjliggöra mer elproduktion inom vårt elområde. För att möjliggöra att 90 procent av kommunmedborgarna får tillgång till 1 000 Mbps kommer vi även att investera stort i fibernätet i Skellefteå kommun.

Prognosen för helåret 2017 pekar på ett rörelseresultat (EBIT) på 251 miljoner kronor.

Artikeln på Cision

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET