28 maj 2021

Skellefteå Krafts delårsrapport januari till april 2021

Skellefteå Kraft redovisar ett positivt resultat från januari till april 2021.

Elin Bergsten ekonomichef Skellefte Kraft

Elin Bergsten, ekonomichef på Skellefteå Kraft. Foto: Evalena Karlsson

Bättre än föregående år

Högre elpriser i kombination med en god vattenkraftsproduktion ger ett rörelseresultat för första tertialet på 468 miljoner kronor – 217 miljoner bättre än föregående år.

En kall inledning på året och mindre nederbörd fördubblade elpriset jämfört med samma period i fjol.

  • Nettoomsättning uppgick till 1 700 miljoner kronor jämfört med 1 331 miljoner kronor motsvarande period 2020.
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden 1 januari till 30 april uppgick till 468 miljoner kronor jämfört med 251 miljoner motsvarande period 2020.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 455 miljoner kronor jämfört med 243 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
  • Investeringar uppgick till 278 miljoner kronor jämfört med 214 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
 

Kommentar från Elin Bergsten, Ekonomichef:

Inledningen av 2021 har präglats av en uppgång av de svenska elpriserna, vilket också har påverkat vårt resultat för det första tertialet på ett positivt sätt. Elpriserna har i genomsnitt legat på drygt 35 öre/kWh, vilket kan jämföras med fjolårets genomsnittspris på strax under 14 öre/kWh.

Vår helårsprognos talar i dagsläget för att vi kommer att gå över den lagda planen med cirka 15 miljoner kronor. Det är dock viktigt att komma ihåg att förändringar i produktionsutbudet i norra Sverige, orsakade av till exempel ökad nederbörd och mycket vind, snabbt kan förändra prisbilden och därmed påverka vårt resultat.

Skellefteå Kraft fortsätter att ha en hög investeringstakt, och den drivs främst av den snabba omställningen i Skellefteåområdet. Stora satsningar på effekthöjning inom vattenkraften och utveckling av elnätet görs för att såväl möjliggöra utvecklingen lokalt som att bidra till den förnybara omställningen som hela samhället genomgår.

Coronapandemin har fortsatt satt sin prägel på verksamheten, där fokus har legat på att värna hälsan hos våra medarbetare och att skydda koncernens samhällskritiska funktioner. Ekonomiskt så ser vi att pandemin hittills endast inneburit en mycket liten påverkan på resultatet.

Ta del av delårsrapporten på vår hemsida.

Artikeln på Cision

Till toppen
73 queries in 0.000 seconds, using 19.23MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET