28 mars 2017

Skellefteå Kraft välkomnar regeringens skatteförslag

Propositionen innebär att fastighetskatten på vattenkraft stegvis kommer att sänkas från 2,8 till 0,5 procent av taxeringsvärdet, med början från 1 juli 2017 till och med 2020. För Sverige är detta goda nyheter. En fortsatt utbyggnad av vattenkraften är vital för att uppnå målet om ett hundra procent förnybart energisystem. Vattenkraften är dessutom viktig för den fortsatta utbyggnaden av vindkraften. 

- Med dagens proposition påbörjar regeringen resan att uppfylla energiöverenskommelsens delar och detta är en viktig del för att öka vattenkraftens reglerkraftsroll i ett framtida mer väderberoende energisystem, säger Skellefteå Krafts koncernchef Hans Kreisel.

Skellefteå Kraft har under den parlamentariska utredningen Energikommissionens arbete drivit frågan om att det finns stora möjligheter att öka vattenkraftens roll som effektreserv den dagen då kärnkraften har fasats ut och väsentligt mer väderberoende kraft, som vind och sol, finns i energisystemet.

Skellefteå Krafts beräkningar visar att det skulle kunna tillföras drygt 250 MW bara i Skellefteälven och att det på det nationella planet skulle kunna tillföras cirka 3400 MW genom att stärka befintliga vattenkraftsanläggningar och utan att ta i anspråk vare sig de fyra nationalälvarna eller nya fallhöjder i redan reglerade vattendrag. Det skulle vara ett väsentligt effektbidrag som tryggar leveranssäkerheten i energisystemet för både hushåll och industri.

- Sänkningen av skatten på vattenkraft är ett första helt avgörande steg för att öka vattenkraftens konkurrenskraft och är nödvändig om vi ska kunna bygga ut mer effektproduktion som kan balansera elbehovet när solen inte lyser eller vinden mojnat, säger Hans Kreisel.

Energiöverenskommelsen är en blocköverskridande fempartiuppgörelse som slöts den 10 juni förra året. Den är historisk därför att partier över blockgränsen för första gången i modern tid gjort upp om hela energipolitiken. Det var ett givande och tagande från samtliga partier som landade i en kompromiss som bland annat innebär ökad konkurrenskraft för vattenkraften, att kärnkraftens konkurrenskraft räddas över en övergångsperiod, samtidigt som elcertifikatssystemet byggs ut med ytterligare 18 Terawattimmar (TWh) för att stödja förnybar kraftutbyggnad fram till 2030.

- Vi är givetvis inte nöjda med alla delar i energiöverenskommelsen, men vi stödjer helheten och ber alla parter inom politiken och på marknaden att agera för att politiken ska kunna genomföra överenskommelsen i sin helhet. Motsatsen innebär nämligen att vi i energibranschen återigen kastas tillbaka till den osäkerhet och kortsiktighet som präglat de senaste tre decennierna, avslutar Hans Kreisel.

Artikeln på Cision

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET