23 mars 2017

Kommentar till SVT:s inslag om Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är ett affärsdrivet företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. För oss är det därför viktigt att upprätthålla och utveckla relationerna med det övriga näringslivet, inte minst lokalt. Att kunna möta olika aktörer för att inleda och bibehålla relationer och affärsförbindelser är en naturlig del av vår verksamhet. Representation är en del av relationsbyggandet. Dessa möten ska alltid gynna företaget och sker oftast på dagtid, men ibland är det lämpligt med en informell miljö utanför arbetstid. Mat och underhållning är en allmänt vedertagen kombination och något som även vi tillämpar. 

Med anledning av SVT:s granskning av Skellefteå Krafts representation har brister uppdagats i rutinerna kring hur vissa tillfällen av representation har rapporterats. Allteftersom dessa har framkommit har företaget inlett ett arbete med att se över och förbättra dessa rutiner.

- Det vi kommit fram till under arbetet med denna granskning är att vi följer rutin och riktlinjer i hög utsträckning, men att vi kan göra förbättringar, säger Hans Kreisel, vd och koncernchef för Skellefteå Kraft.

- Vi har också kunnat konstatera att vi brustit i rutinerna gällande hur vi redovisat vissa tillfällen av extern representation. Som en följd av detta har vi nu förändrat rutinerna för rapporteringen, så att det tydligare framgår vad som är syftet med representationen och vem som deltagit. Vi har också reviderat lön i efterhand i de fall där det gjorts misstag, avslutar Hans Kreisel. 

Artikeln på Cision

Till toppen
Powered by PageSpeed