9 maj 2017

Skellefteå Kraft guidade näringsutskottet i Finnfors

Studiebesöket vid Finnfors vattenkraftstation utanför Skellefteå var en del av det länsbesök som Riksdagens näringsutskott, på inbjudan av landshövdingen, genomfört i Västerbotten den 7-9 maj. Under sin resa genom länet har utskottet besökt ett antal företag och institutioner i Umeå, Bygdsiljum, Burträsk, Skelleftehamn och Skellefteå och på tisdagsmorgonen gjordes ett besök i Finnfors.

Skellefteå Kraft är Sveriges femte största vattenkraftproducent och har som en stor leverantör av förnybar energi en nyckelroll i uppfyllandet av det energipolitiska målet om ett 100 procent förnybart energisystem till 2040.

- I norra Sverige har vi ynnesten att ha både bas- och reglerkraft från vattenkraften och stor tillgång till landbaserad vindkraft. Dessa utgör det bästa alternativet för att uppnå målen, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Att få besök av näringsutskottet, som är satta att fatta beslut kring energibranschen, skapade möjligheter till dialog om de utmaningar som finns längs vägen mot ett helt förnybart system.

- Effektbehovet minskar inte, snarare tvärtom. För att kunna tillhandahålla en 100 procent förnybar energimix behöver investeringar ske i både effektutbyggnad och överföringsförmåga. Dessa behöver göras i tid för att vara genomförda 2040, säger Hans Kreisel.

I delegationen från utskottet fanns både ledamöter som har ett operativt ansvar för energipolitiken, men även ledamöter som har andra inriktningar för sina uppdrag.

- Det är viktigt att hela utskottet fått en bild av hur vattenkraften fungerar och i Finnfors fick vi både ta del av hur den moderna vattenkraften fungerar och den historiska beskrivningen vilket vi uppskattade mycket, säger Lars Hjälmered (m), vice ordförande i näringsutskottet.           

Artikeln på Cision

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP