1 februari 2019

Skellefteå Kraft utvecklar nytt energikoncept

lllustration interir Skellefte Kulturhus

Det nya energikonceptet syftar till att optimera energianvändningen i fastigheter. Konkret innebär det att Skellefteå Kraft investerar i fastighetens väsentliga energikomponenter, som exempelvis solpaneler, batterier och värmepump. Samtliga komponenter kommer därefter styras och kontrolleras av ett övergripande styrsystem, för att optimera både fastighetens egna energianvändning samt säkerställa att den mest kostnadseffektiva och miljövänliga energin nyttjas. Erbjudandet säljs genom en abonnemangslösning som för fastighetsägaren innebär att man betalar för önskat klimat, drift och underhåll, snarare än kilowatt.

- Genom att vi investerar i framtidens energiteknik säkerställer vi låg energiförbrukning och effektivt energianvändande. Därmed bidrar vi tillsammans med kunden i omställning till ett 100% förnybart energisystem, säger Fredrik Jonsson, chef vid Affärsinnovation på Skellefteå Kraft.

Skellefteå Kraft ser att gränserna mellan byggnaders interna energisystem med egen produktion och kringliggande system, så som elnät, vatten och fjärrvärmenät, förändras i takt med framsteg inom automation och artificiell intelligens förändrats.

- Systemintegration av energiteknik inom fastigheter och dess förhållande till kringliggande system är ett viktigt område oss. En hållbar omställning kräver nya och innovativa lösningar, något vi på Skellefteå Kraft brinner för och arbetar med att utveckla ytterligare, säger Fredrik Jonsson.

Skellefteås nya kulturhus som beräknas stå klart till 2021, blir första byggnaden som får det nya energisystemet installerat. Kulturhuset ska bli en framstående byggnad vad gäller arkitektur och teknik och ska även fungera som en referensanläggning för framtidens energilösningar.

- Vi har varit målmedvetna och drivande i att hitta hållbara lösningar för Kulturhuset. Kompetensen som Skellefteå Kraft besitter är en verklig tillgång i den här delen av projektet säger Emma Sundelin, projektchef Skellefteå Kommun.

För frågar rörande energikonceptet, vänligen kontakta:
Fredrik Jonsson, chef Affärsinnovation, Skellefteå Kraft
Mobil: 0730-812890
Epost: fredrik.jonsson@skekraft.se

För frågor rörande installering i kulturhuset, vänligen kontakta:
Emma Sundelin, projektchef Skellefteå Kommun
Mobil: 070-630 96 64
Epost: emma.sundelin@skelleftea.se

Artikeln på Cision

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET