13 september 2017

Pressinbjudan visning av solkraftanläggning

Söndag den 17 september 11:30 inbjuds media att närvara vid visningen av Skellefteå Krafts första solkraftanläggning. 

Skellefteå Kraft bedriver sedan mars 2016 utvecklingsarbete inom området sol, lagring och effektreducering. Industrifastigheten på Anderstorp i Skellefteå, som byggts i samarbete med Skellefteå Industrihus, är en del i det utvecklingsarbetet. Industrihotellet stod färdigt i augusti 2017 och med sina 540 solcellsmoduler kommer det att vara självförsörjande på el under halva året.

– Vindkraft, vattenkraft och solkraft kompletterar varandra och solkraften är idag mogen att vara ett komplement till den befintliga energimixen. Den här idén föddes ur arbetet med det solprogram som vi tagit fram där vi vill utveckla och främja användningen av solenergi. Vi behövde en nybyggnation för att kunna bedriva utvecklingsarbetet fullt ut och när vi presenterade idén för Skellefteå Industrihus så var de omedelbart positiva, säger Fredrik Jonsson, anläggningsägare och ansvarig för fjärrvärmemarknaden på Skellefteå Kraft.

Projektet på Anderstorp inleddes hösten 2016 och under våren 2017 påbörjades montaget av solcellsmodulerna. En av tankarna med utvecklingsprojektet har varit att använda sig av den absolut senaste tekniken för att på så sätt maximera effekten av den. Fastigheten har bland annat utrustats med växelriktare för att batterilagring av energi ska vara möjlig.

Kombinationen solceller och lagring är mycket kompatibel. Det tänkta batteriet kommer att ha en lagringseffekt på ett dygn. Batterimarknaden är ju dessutom under stark utveckling, vilket med tiden kommer att ge ännu större laddningsmöjligheter, säger Fredrik Jonsson.

Industrifastigheten är den första av Skellefteå Industrihus fastigheter som försörjs av egen solenergi.

– En hållbar utveckling är centralt för oss som fastighetsägare. Därför ser vi det som ett naturligt val att producera egen förnybar energi i det nya huset. Tillsammans kommer vi löpande att mäta och utvärdera satsningen med Skellefteå Kraft, säger Fredrik Löfstedt, Skellefteå Industrihus.

Solkraftsanläggningen har nu tagits i drift och kommer att utvärderas, trimmas och uppgraderas i takt med den tekniska utvecklingen.  Fler utvecklingsprojekt inom solenergi kommer också att initieras och redan nu finns planer på mer storskaliga utvecklingsprojekt.

– Solenergin är nästa stora utvecklingssteg inom hållbar energiproduktion och någonting som vi kommer att vara med och påverka i positiv riktning.  Den utveckling vi ser inom energisektorn gör det möjligt för både nya och befintliga kunder att engagera sig i hållbara energilösningar och att göra egna val av kloka energilösningar för sin egen energiförsörjning, säger Christoffer Svanberg, chef för affärsområde affärsinnovation.

Här finner ni ett program för visningen.

Fakta: 
Installerad effekt är 172 kWp och uppskattad egen solproduktion är ca 143 000 kWh/år.
Den totala solcellsmodulytan är 886 kvm, där 492 kvm ligger på södra taksidan och 394 kvm är fördelade på norra taksidan.
Anläggningen har både uppställda och plant liggande paneler för att maximera solproduktionen på helåret.
Solanläggningen och fastigheten är även byggd med hänsyn till extrema snölaster och Norrlandsregionens särskilda förhållanden för väder och vind.

Artikeln på Cision

Till toppen
Powered by PageSpeed