22 mars 2017

Utmärkelse till bredbandsnätet i Skellefteå

Svenska Stadsnätsföreningen premierar årligen uppmärksammade och förtjänstfulla insatser inom stadsnätsverksamhetens område.

Nomineringen till årets svenska stadsnät lyder:

I Skellefteå har stadsnätet haft modet att ta nya grepp för att höja kvaliteten i nätet. Genom att organisatorisk skilja på drift och nätutbyggnad visar Skellefteå Kraft Fibernät att det inte bara handlar om att bygga nät, utan även om att driva det på ett kvalitetssäkert sätt. Med initiativet att tillsammans med stadsnätsägarna i Piteå och Luleå aktivt arbeta för att finna förbättringsområden och med ambitionen att senast 2018 vara regionalt ledande inom driftsäkerhet visar Skellefteå Kraft Fibernät att de sätter driftssäkerheten i första rummet.

Priset delades ut vid Svenska stadsnäts föreningsstämma på tisdagskvällen.

-    Vi är både stolta och glada över priset. Vi ser det som ännu ett kvitto på att vi gör rätt saker i Skellefteå. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att inget är så bra att det inte kan bli bättre. I vår bransch går utvecklingen snabbt och det är därför viktigt att hela tiden utvecklas, säger Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft Fibernät AB.

För mer information:
Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft Fibernät AB
Mobil: 070-326 98 78
e-post: anders.v.pettersson@skekraft.se

Artikeln på Cision

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP