14 november 2017

Skellefteå Kraft blir strategisk energipartner för fyra kommuner

Skellefteå Kraft blir från nästa år partner i energifrågor till kommunerna Skellefteå, Malå, Norsjö och Arjeplog. Skellefteå Kraft ska leverera el till kommunerna men även konsultation kring energieffektivisering, solceller och laddstolpar.

                                                                                                                                              Foto: Paulina Holmgren

Skellefteå, Malå, Norsjö och Arjeplog har även tidigare gemensamt upphandlat elleverantör, men denna gång valdes ett nytt och bredare grepp. I stället för att bara upphandla en leverantör av kilowattimmar omfattar det nu ingångna avtalet även konsultation.

- Vi ville säkerställa att vi får de totalt sett bästa energilösningarna genom att kombinera upphandlingen av elförsörjning med lösningar för laddinfrastruktur, solenergi och energieffektiviseringar inom våra verksamheter, säger Patrik Sundberg, Skebo, som är en av de ansvariga för upphandlingen.

Tanken är att Skellefteå Kraft ska kunna ge strategiska råd i ett tidigt skede till exempel vid etablering av solenergianläggningar eller när laddstationer för elfordon skall anläggas. Dessutom faller kommunera under lagen om energikartläggning för stora företag vilket gör det relevant att upphandla en partner som kan erbjuda även detta.

- Vi är stolta över att ha vunnit en så framsynt upphandling i konkurrens med andra energiföretag i Sverige. Uppdraget passar väl in i Skellefteå Krafts framtidsarbete, det är en bra affär och ett kvitto på att kommunerna ser oss som en partner som kan bidra till deras utveckling, säger Peter Falkman, affärsenhetschef krafthandel Skellefteå Kraft.

Avtalet gäller från 2018 och fyra år framåt. Den fysiska elleveransen omfattar 125 GWh el som förbrukas i de fyra kommunernas över 2000 anläggningar.

För mer information kontakta:
Peter Falkman, affärsenhetschef krafthandel Skellefteå Kraft
Mobil: 070-349 73 05
Epost: peter.falkman@skekraft.se

Patrik Sundberg, avdelningschef energi och miljö Skebo
Mobil: 070-598 07 50
Epost: patrik.sundberg@skebo.com

Artikeln på Cision

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP