26 maj 2020

Skellefteå Krafts delårsrapport januari till april 2020

Skellefteå Kraft redovisar sitt resultat från januari till april 2020. 

Skellefte Krafts huvudkontor i Skellefte

Skellefteå Krafts huvudkontor i Skellefteå. Foto: Paulina Holmgren 

 

 Historiska priser

Låga elpriser under årets första månader har gjort att resultatet är betydligt sämre än samma period föregående år. En extremt stark hydrologisk balans på grund av ihållande varmt och blött väder samt en varm vinter med hög vindkraftsproduktion har resulterat i historiskt låga priser. I tillägg till det kommer en lägre elförbrukning som följd av coronapandemin.

•    Nettoomsättning uppgick till 1 331 miljoner kronor jämfört med 1 938 miljoner kronor motsvarande period 2019.

•    Koncernens resultat (EBIT) för perioden 1 januari till 30 april uppgick till 251 miljoner kronor jämfört med 351 miljoner motsvarande period 2019.

•    Resultat efter finansnetto uppgick till 243 miljoner kronor jämfört med 344 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

•    Investeringar uppgick till 214 miljoner kronor jämfört med 217 miljoner kronor motsvarande period föregående år. 

 

Kommentar från Elin Bergsten, ekonomichef:

Förutom hög hydrologisk balans och hög vindkraftsproduktion har en hög elproduktion i norr i kombination med begränsade överföringsmöjligheter från norra till södra Sverige gjort att elpriserna här i norr blivit allt lägre under inledningen av 2020.

Styrkan som Skellefteå Kraft har i det här läget är att vi har många olika ben att stå på. Resultat från verksamheter inom koncernen som inte är beroende av elpriset, exempelvis fibernät, elnät och elhandel, utgör en bra balans i vår verksamhetsportfölj.

Vi har under de senaste åren också jobbat för att effektivisera vår verksamhet, vilket tillsammans med prissäkringar gör att vi nu kan göra ett bra resultat trots de extremt låga elpriserna.

Prognosen för helårsresultatet för koncernen är dock sänkt till 221 miljoner kronor jämfört med budget på 541 miljoner kronor, där de låga elpriserna och förväntade kundförluster i och med coronapandemin är de främsta orsakerna till den lägre prognosen.

Samtidigt som vi i dagsläget tittar på våra kostnader och visar viss återhållsamhet, så jobbar vi för att fortsätta med vår verksamhet så mycket som möjligt. Det kan även bli så att investeringar som vi ser ger framtida intäkter kan komma att prioriteras upp. Långsiktigt ska Skellefteå Kraft bli ännu starkare.

 

Skydda samhällskritiska funktioner

Inledningen av 2020 har präglats mycket av den pågående coronapandemin. För oss på Skellefteå Kraft handlar mycket om på att jobba förebyggande för att skydda de samhällskritiska funktioner vi ansvarar för så som elproduktion, elnät, värme och bredband.

Anslutning till Northvolt

Den 8 mars färdigställdes elnätsavslutningen på 25 MW till Northvolt. Övrig utbyggnad och modernisering av elnätet för att möjliggöra Skellefteås fortsatta utveckling fortsätter.

Avveckling av torv

Skellefteå Kraft har tagit ett beslut att upphöra med torv som bränsle 2025. Arbetet med hållbar avveckling är inledd, och samråd för Röjnorets torvtäkt är påbörjad med berörda markägare och samebyar.

 

Ta del av delårsrapporten på vår hemsida.
 

Artikeln på Cision

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET