7 mars 2017

Skellefteå Kraft och Polaris i gemensam satsning på solenergi

Skellefteå Kraft bedriver sedan mars 2016 utvecklingsarbete inom området sol, lagring samt effektreducering. Arbetet med solenergi och smarta fastigheter bygger på ett av koncernens prioriterade initiativ inom förnybara energikällor. Att försörja Polaris nya industrihotell med solenergi blir Skellefteå Krafts första realiserade solprojekt.

 - Solenergin är nästa stora utvecklingssteg inom hållbar energiproduktion och någonting som vi kommer att vara med och påverka i positiv riktning. Den utveckling vi ser inom energisektorn möjliggör för kunder att engagera sig i hållbara energilösningar och att göra ett eget val av kloka och ansvarstagande energilösningar för sin egen energiförsörjning. Skellefteå Kraft vill vara med och möjliggöra dessa energilösningar för kund i både nya affärsmodeller och teknisk kompetens, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef vid Skellefteå Kraft.  

Polaris nybyggda industrihotell vid området Sömmerskan på Anderstorp i Skellefteå beräknas tas i bruk våren 2017 och blir då den första av Polaris fastigheter som försörjs med egen solenergi. Skellefteå Kraft äger solanläggningen medan Polaris erhåller rätten till den solproduktion som genereras av solcellerna. Polaris kommer att nyttja den soleneergi som produceras i anläggningen, erhålla elcertifikat för samtlig solproduktion och därmed minska sitt behov av levererad och köpt el.

Den valda tekniklösningen för sol, samt tillhörande teknik, medför att anläggningen är förberedd för framtida förändringar och ger möjlighet att integrera solelsproduktion och energilagerstyrning med ett själv­reglerande likströmsnät. Systemet är skalbart och flexibelt och innehåller även en smart elmätare som mäter fastighetens elförbrukning för att maximera egenkonsumtion av solel genom strömutjämning så att kostsamma effekttoppar kan reduceras för kundens och miljöns bästa.

- En hållbar utveckling är centralt för Polaris som fastighetsägare. Därför ser vi det som ett naturligt val att producera egen förnybar energi i det nya huset. Tillsammans kommer vi löpande att mäta och utvärdera satsningen, säger Fredrik Löfstedt, fastighetschef Polaris.

Fakta:
Installerad effekt är 172 kWp och uppskattad egen solproduktion är ca 143 000 kWh/år.
Den totala solcellsmodulytan är 886 kvm, där 492 kvm ligger på södra taksidan och 394 kvm är fördelade på norra taksidan.
Anläggningen har både uppställda och plant liggande paneler för att maximera solproduktionen på helåret.
Solanläggningen och fastigheten är även byggd med hänsyn till extrema snölaster och Norrlandsregionens särskilda förhållanden för väder och vind.

Artikeln på Cision

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET